České sdružení obětí dopravních nehod


Projekt KOMPLEX

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. představilo ve spolupráci s partnery projekt KOMPLEXNÍ SYSTÉM PSYCHOLOGICKÉ PONEHODOVÉ PÉČE V ČR podpořený od 1. dubna 2021 Technologickou agenturou ČR v rámci programu ÉTA.

Komplexní systém psychologické ponehodové péče je v rámci ČR jedinečným projektem, který klade důraz na propojení jednotlivých složek ponehodové péče.

Využívá poznatků ze zahraničí a propojuje je s nově získanými poznatky o aktuálním stavu psychologické ponehodové péče v ČR.

Zaměřuje se na postupy krátkodobé krizové intervence i dlouhodobé psychologické péče (psychoterapie), které na celonárodní úrovni poprvé propojuje ve spolupracující celek, což je i hlavním cílem projektu.

Na projektu se podílí řada kolegů z řad Asociace dopravních psychologů, České asociace pro psychoterapii, integrovaného záchranného systému a dalších.

ČSODN se účastní v roli aplikačního garanta projektu. Předložení hlavních výstupů projektu je plánováno do roku 2023.

      

Nejnovější aktuality
28.6.2023
Výzva
15.5.2023
Vycházka 13.5.2023
27.3.2023
Ocenění knihy Dopravní nehody a její oběti
partner partner partner partner partner partner partner partner