České sdružení obětí dopravních nehod


Projekt KOMPLEX

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. představilo ve spolupráci s partnery projekt KOMPLEXNÍ SYSTÉM PSYCHOLOGICKÉ PONEHODOVÉ PÉČE V ČR podpořený od 1. dubna 2021 Technologickou agenturou ČR v rámci programu ÉTA.

Komplexní systém psychologické ponehodové péče je v rámci ČR jedinečným projektem, který klade důraz na propojení jednotlivých složek ponehodové péče.

Využívá poznatků ze zahraničí a propojuje je s nově získanými poznatky o aktuálním stavu psychologické ponehodové péče v ČR.

Zaměřuje se na postupy krátkodobé krizové intervence i dlouhodobé psychologické péče (psychoterapie), které na celonárodní úrovni poprvé propojuje ve spolupracující celek, což je i hlavním cílem projektu.

Na projektu se podílí řada kolegů z řad Asociace dopravních psychologů, České asociace pro psychoterapii, integrovaného záchranného systému a dalších.

ČSODN se účastní v roli aplikačního garanta projektu. Předložení hlavních výstupů projektu je plánováno do roku 2023.

      

Nejnovější aktuality
28.6.2024
Výzva
10.6.2024
Vlakové neštěstí
29.5.2024
Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let
partner partner partner partner partner partner partner partner