České sdružení obětí dopravních nehod


Dožij se dvaceti

Interaktivní dopravně bezpečnostní projekt nadačního fondu Kolečko a partnerů DOŽIJ SE DVACETI se zaměřuje na rizikovou skupinu mladých lidí ve věku 17 – 19 let včetně čerstvých držitelů řidičského oprávnění, i na jejich spolujezdce či další účastníky silničního provozu. ČSODN dlouhodobě zajišťuje projektu koordinační oporu i odbornou supervizi.

Cílem projektu je snížit riziko nebezpečného chování na silnicích, snížit nebezpečí vážné nehody a katastrofálních následků a dodat odvahu pomoci druhým v kritických situacích.

Tento mezioborový osvětový projekt se konal již ve dvou fázích. Pro první, pilotní fázi projektu, realizovanou v roce 2015 – 2016 a finančně zajištěnou díky Norským fondům, bylo vybráno 10 středních škol a učilišť ve Středočeském a Ústeckém kraji. Projektu se tehdy zúčastnilo více než 600 studentů.

Interaktivní tréninky měly podobu čtyřhodinové akce pro skupinu maximálně 30 studentů. Na tzv. teoretickou část (která zahrnovala aspekty bezpečného a rizikového chování v silničním provozu, crashtesty, prezentaci vážných dopravních nehod mladých řidičů v daném regionu či besedu s viníkem závažné dopravní nehody) navázala po 3 vyučovacích hodinách praktická část se zkouškou na posuvném simulátoru nárazu, rozhovorem s policisty o vlivu návykových látek a alkoholu na chování řidiče s možností dobrovolného testování a simulovanou dopravní nehodou s nácvikem prvních občanských pomocí.

Projekt byl v roce 2017-2018 vyhodnocen týmem psychologů a metodologů z Univerzity Palackého v Olomouci a také navržen na kandidátku nejlepších preventivních projektů Evropské charty bezpečnosti silničního provozu za rok 2018. Podle vyhodnocení i mezinárodních trendů by následně projekt upraven a díky grantu společnosti ŠKODA AUTO a.s. se na podzim roku 2018 mohl projekt uskutečnit znovu v Královéhradeckém a Středočeském kraji až do jara roku 2019.

V roce 2022 jsme projekt předali vybraným školám i s vypracovanou metodikou a dokumentací, aby si školy mohly tento ověřený projekt již realizovat samy se svými regionálními partnery.

Nejnovější aktuality
28.6.2024
Výzva
10.6.2024
Vlakové neštěstí
29.5.2024
Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let
partner partner partner partner partner partner partner partner