České sdružení obětí dopravních nehod


Doporučené kontakty

 

www.obcanskeporadny.cz – občanské poradny – bezplatná (prvotní) sociálně-právní pomoc pro občany, na těchto webových stránkách je uveden seznam všech 43 poraden v ČR včetně aktuálních telefonických kontaktů


 

www.llp.cz – Liga lidských práv – užitečné právní informace pro občany (nejen z řad obětí trestné činnosti), materiály, doporučení, kontakty

tel.: +420 545 210 446

fax: +420 545 240 012

email: brno@llp.cz


 

www.pmscr.cz – Probační a mediační služba ČR – zprostředkovává společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností (včetně dopravních nehod), organizuje a zajišťuje výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality – na těchto webových stránkách je uveden seznam všech středisek v ČR včetně aktuálních telefonických kontaktů


 

www.bkb.cz – Bílý kruh bezpečí – ochrana obětí trestné činnosti – právní a psychologické poradenství, v ČR 9 poboček, uvádíme kontakty na 2 vybrané pobočky:

Praha:

tel.: +420 257 317 100

email: bkb.praha@bkb.cz

Brno:

tel./fax: +420 541 218 – 122

email: bkb.brno@bkb.cz


 

www.dlouhacesta.cz – občanské sdružení Dlouhá cesta se věnuje pomoci pozůstalým rodičům, kteří přišli o děti nejen při dopravních nehodách

tel.: +420 602 186 732

email: dlouhacesta@dlouhacesta.cz


 

http://pit-cr.info – Psychosociální intervenční týmy – zkratka PIT (mezioborové uskupení zabývající se pomocí lidem a obcím po neštěstích), zabývá se osvětovou činností (pořádání ekumenických bohoslužeb, rozprav s občany), poradenstvím

národní koordinátor PIT: +420 739 244 774

Užitečné informace lze dohledat na tomto webu např. v sekci Dokumenty, uvádíme některé z nich:

Letáky s názvy: „Prožili jsme dopravní nehodu, jak dál?“, „Když zahyne blízký“ a „Než se stane vážná dopravní nehoda“.


 

www.csspraha.cz – Centrum sociálních služeb (Praha) – pomoc lidem a rodinám v krizových situacích

tel.: na krizové centrum RIAPS: + fax +420 222 586 768

email: riaps@csspraha.cz


 

www.hzscr.cz – Hasičský záchranný sbor, lze dohledat informace pro občany týkající se mimořádných událostí, zmíněny služby pro veřejnost aj. 

www.soscentrum.cz – nabízí pomoc v krizových situacích, denní krizovou službu, internetovou linku důvěry, azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni

tel.: +420 222 521 912, 777 734 173, 728 047 416

email: sos@diakoniecce.cz

Nejnovější aktuality
28.6.2024
Výzva
10.6.2024
Vlakové neštěstí
29.5.2024
Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let
partner partner partner partner partner partner partner partner