České sdružení obětí dopravních nehod


Nemyslíš, zaplatíš

Nemyslíš-zaplatíš byla ve své době největší celostátní kampaň Ministerstva dopravy realizovaná reklamní agenturou EuroRSCG zaměřená na věkovou skupinu řidičů do 25 let a nejčastější příčiny jejich dopravních nehod.

Měla řidiče varovat před hrozícím nebezpečím na silnici. Cílem kampaně bylo také ovlivňovat zejména prostřednictvím hraných video-spotů chování účastníků silničního provozu vyvoláváním negativních emocí spojených s rizikovým chováním v provozu.

 

Kromě mediálně známější série zmiňovaných videí (které začínaly jízdou autem, následně byl ukázán rizikový děj, kterého se dopustil řidič – agresivní či rychlá jízda, drogy za volantem, nepřipoutání dítěte na krátkou vzdálenost apod., přičemž video končilo jeho následky) kampaň Nemyslíš-zaplatíš také před lety obsahovala rozšířenou verzi, která byla ke zhlédnutí na speciálně vytvořeném webu: www.nemyslis-zaplatis.cz.

Zde měli kromě obecných informací návštěvníci také možnost zhlédnout a vyslechnout výpovědi účastníků dopravních nehod a pozůstalých.

Na této části kampaně se významně podílelo ČSODN. V současné době (červen 2023) není již zmiňovaný web k dispozici, ale stále fungují facebookové stránky Nemyslíš-zaplatíš, které se v době svého vzniku zařadily s počtem téměř půl milionu uživatelů mezi nejúspěšnější facebookové profily v ČR.

 

 

Nejnovější aktuality
28.6.2024
Výzva
10.6.2024
Vlakové neštěstí
29.5.2024
Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let
partner partner partner partner partner partner partner partner