České sdružení obětí dopravních nehod


ERSCHarter

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu

 

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu (European Road Safety Charter) existuje od roku 2004 jako největší občanská platforma v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Coby iniciativa vedená Evropskou komisí hraje Evropská charta bezpečnosti silničního provozu (dále jen “Charta”) podstatnou roli v celospolečenském úsilí o zvyšování bezpečnosti na evropských silnicích. Charta představuje komunitu zahrnující přes 2300 signatářů, kteří přispívající ke zlepšování bezpečnosti a kultury silničního provozu a organizují preventivní dopravně-bezpečnostní akce, jenž sdílejí mezi sebou jako příklady dobré praxe.

 

K Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu se naši zástupci ČSODN připojili svým podpisem již v roce 2009. A reprezentovali Českou republiku i ČSODN také 26. června roku 2018 s dopravně-bezpečnostním projektem ”Dožij se dvaceti” v belgickém Bruselu na akci Charty s názvem: “Excellence in Safety Road Awards 2018”.

 

Nejnovější aktuality
28.6.2024
Výzva
10.6.2024
Vlakové neštěstí
29.5.2024
Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let
partner partner partner partner partner partner partner partner