České sdružení obětí dopravních nehod


Výzva
28.6.2024
Výzva na prázdninové cestování 

Začíná čas prázdnin a dovolených, řada z nás se vydá na cesty. Apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby zvýšili pozornost, dodržovali předpisy, byli ohleduplní a vnímaví k potřebám druhých, stejně tak aby odhadli vlastní síly a možnosti.  Všem cestujícím přejeme hodně štěstí na cestách, příjemnou dovolenou a hlavně bezpečný návrat domů. Opatrujte se!

Prázdninový provoz poradny

Telefonický a e-mailový kontakt bude zachován a platí, že pokud nepřijímáme hovor, ozveme se zpět, jak to bude možné. Případně napište stručný vzkaz do SMS nebo do e-mailu. Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě a s ohledem na čerpání dovolené členů ČSODN. 


Vlakové neštěstí
10.6.2024
Za všechny členy ČSODN vyjadřujeme hlubokou lítost nad neštěstím, ke kterému došlo při srážce dvou vlaků na Pardubicku v noci ve středu 5. června. Nehoda si vyžádala 4 zemřelé oběti a 22 zraněných. Všem zasaženým i jejich rodinám vyjadřujeme účast a jsme připraveni podat pomocnou ruku ve formě právní a psychosociální podpory. Více v sekci Kontakty na našem webu.  
 

Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let
29.5.2024

Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let

V těchto dnech si připomínáme vznik ČSODN, konkrétně se tak stalo 24. 5. 2004 na základě osobní zkušenosti manželů Vondruškových s tragickou ztrátou dcery v roce 2002. Chtěli sdílet své zkušenosti s podobně zasaženými lidmi a podpořit je v těchto těžkých životních chvílích. Zároveň chtěli vytvořit pietní místo všem obětem dopravních nehod, což se podařilo v roce 2006, kdy byl odkryt Památník obětem dopravních nehod na 0. km D1 na pražském Chodově. Zde se pozůstalí setkávají společně při Světovém dni vzpomínek na oběti dopravních nehod každou třetí neděli v listopadu (u nás známém jako Světovém dni obětí dopravních nehod). Individuálně je možné zde vzpomenout kdykoliv. Nejen za toto patří manželům Vondruškovým velký dík! Ostatní aktivity spolku lze dohledat na webu ČSODN.

Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat všem, kdo s námi nezištně spolupracovali
a podíleli se na podpoře poškozených dopravní nehodou a pozůstalých po obětech dopravní nehody, a to od studentů přes odborníky a samotné pozůstalé. Dále těm, kteří s námi sympatizovali, podpořili nás v pokračování naší činnosti, obohatili nás o své nápady a posunuli tak naši činnost vpřed. V neposlední řadě děkujeme samozřejmě všem, kdo náš spolek finančně podpořili, abychom mohli pomáhat poškozeným a pozůstalým.

Náš dík patří poškozeným a pozůstalým za to, že se na spolek obrátili s důvěrou a přijali nabídnutou pomoc a možnost doprovázení na společné cestě ztráty a zármutku. Vznikla zde přátelství, někteří klienti začali pomáhat stejně zasaženým lidem nebo se podíleli na organizaci aktivit spolku. Velmi si vážíme odvahy těch, kdo dokázali veřejně vystoupit se svými bolestnými zkušenostmi, pocity…

Na tomto místě chceme vzpomenout na ty spolupracovníky a klienty, kteří tady bohužel už nejsou, protože nás předčasně opustili navždy: na Josefa Bíňovce, neskutečně aktivního člověka a milovníka života, našeho advokáta, který pomohl mnoha klientům. Dále na Irnika Ovčarova, inspirativní osobnost – našeho klienta, který se spolu s manželkou Vilmou stali nedílnou součástí spolku. Vřelá vzpomínka patří Milošovi Hejlovi, spoluzakladateli spolku, který si vzal za své starost o pomník. Díky přátelé, chybíte nám!

Dvacet let v životě člověka je dlouhá doba, ale ohlédneme-li se, přijde nám jako mžik. V tuto chvíli bilancujeme a zvažujeme, jakou cestou jít dál. V původní myšlence pomáhat
a podporovat poškozené dopravní nehodou a pozůstalé po obětech dopravní nehody chceme však pokračovat. Novým nápadům a novým spolupracovníkům jsme otevřeni.

Na památku všem obětem dopravních nehod

Členové ČSODN


Jarní vycházka
14.4.2024

Dne 13.4. 2024 jsme byli na komentované procházce Po stopách Jaroslava Haška. Začátek vycházky byl u Karlova Mostu a zakončili jsme jí v restauraci U Houmra na Vinohradech. Přálo nám i počasí a bylo to moc příjemné a poučné odpoledne. Děkujeme všem zúčastněným a paní průvodkyni.


Keramika
24.3.2024

8.3.2024 proběhlo jarní keramikování v DDM ve Slezské ulici. Následně 22.3.2024 jsme naše výrobky naglazovaly a teď čekáme na jejich vypálení, abychom si je mohly odnést domů. Děkujeme Vlaďce za možnost se keramikování zúčastnit.


Evropský den obětí trestních činů
22.2.2024

Evropský den obětí trestných činů

 

Evropský den obětí trestných činů připadá každý rok na 22. 2. Tento Den tradičně připomíná Probační a mediační služba spolu s Policií České republiky vyjádřením úcty obětem ve formě minuty ticha ve 12 hodin, kdy se na policejních vozech před služebnami po celé republice rozsvítí majáky, které symbolizují světlo, naději a přicházející pomoc. 

 

České sdružení obětí dopravních nehod bylo přizváno k aktivní účasti na pietním setkání ředitelkou Probační a mediační služby PhDr. Andreou Matouškovou, které se konalo před sídlem Služby na Senovážném náměstí v Praze. Zúčastnily se předsedkyně Miluše Vondrušková a psycholožka Michaela Blatná. 

 

 

K Evropskému dni (čerpáno z www.pmscr.cz)

 

Evropský den obětí trestných činů každoročně připomíná Chartu práv obětí, která byla podepsána ve Velké Británii v roce 1990. Jeho hlavním cílem je však zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů. Právě podporu a pomocnou ruku obětem nabízí obě tyto složky po celém území republiky. Probační a mediační služba dlouhodobě podporuje oběti trestných činů v jejich pozitivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací. Nabízí restorativní péči, bezpečný prostor pro rozhovor, informuje o právech obětí, poskytuje právní informace k průběhu trestního řízení, pomoc při vyhledání navazujících služeb, ale také doprovod důvěrníka na jednání s orgány činnými v trestním řízení. V průběhu loňského roku 2023 navázala Probační a mediační služba spolupráci s celkem 4200 oběťmi trestných činů. Požádat o pomoc nebo odbornou radu přitom může kdokoli, kdo se cítí být obětí trestného činu, na kterémkoli ze 74 středisek po celé republice.

 


Přání
19.12.2023

Členové ČSODN přejí všem našim klientům a spolupracovníkům klidné prožití svátků vánočních a mnoho sil a zdraví v novém roce 2024.


Poděkování
19.12.2023

Členové ČSODN a naši klienti ještě jednou děkují všem, pro nás známým i neznámým, kteří nám věnovali pozornost jak formou spolupráce, tak i sponzorskými dary v roce 2023. ! DÍKY !


"Zapalme svíčku" - vzpomínka na zemřelé děti
8.12.2023

Chtěli bychom připomenout, že druhá neděle v prosinci je Světovým dnem památky zesnulých dětí.

V roce 2023 připadá památka na neděli 10. prosince.

Vzpomínkové akce organizuje spolek Dlouhá cesta a spřátelené organizace; letos na 22 místech České republiky. 

Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě, konají se otevřená setkání pozůstalých rodin, přátel a veřejnosti. Svíčky se zapalují obvykle v 19 hodin místního času a tvoří tak virtuální vlnu světla po celé zeměkouli.

 

Více informací najdete na www.dlouhacesta.cz 

 


České sdružení obětí dopravních nehod hledá nové kolegy
8.12.2023

České sdružení obětí dopravních nehod hledá nové kolegy pro dlouhodobou spolupráci v práci s oběťmi dopravních nehod a pozůstalými. Nabízíme zajímavou psychosociální praxi, spolupráci na tuzemských i mezinárodních projektech a individuální přístup. Odměna dohodou. V případě zájmu prosím kontaktujte odbornou garantku za psychologickou oblast, Mgr. Michaelu Blatnou na csodn-poradna@centrum.cz. Přiložte prosím svůj životopis a motivační dopis. 

Děkujeme. 


Světový den obětí dopravních nehod
22.11.2023
Světový den obětí dopravních nehod 19.11.2023

Jako každý rok se pozůstalí sešli třetí listopadovou neděli v Praze u Památníku obětí dopravních nehod na Chodově a zavzpomínali na své blízké. Následně strávili společný čas v uzavřené skupině.


Světový den obětí dopravních nehod
14.11.2023

Vzpomínka na oběti dopravních nehod

 

Již v neděli 19. 11. 2023 (vždy třetí listopadová neděle) budeme napříč republikou vzpomínat na zemřelé v důsledku dopravní nehody v rámci Světového dne obětí dopravních nehod.  

V tento den proběhne nejprve v 11 hodin pietní akt u Památníku obětí dopravních nehod u 0. km dálnice D1 v Praze 4 na Chodově, který pořádá náš spolek. Srdečně Vás zveme ke společné vzpomínce. 

Na něj navážou v 15 hodin ekumenické bohoslužby - v dálniční kapli na dálnici D5 u Plzně (odpočívadlo na obchvatu Plzně poblíž Šlovic u 83. km ve směru na Prahu) a kostele sv. Prokopa v Letovicích, které připravují zástupci místních křesťanských církví ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem ČR.

Poradna pro pozůstalé Plzeňská zastávka z.s. zve také v úterý 14.11. od 19 hodin na hudební večer v plzeňském kostelíku U Ježíška. Vystoupí folková kapela Futrál a Milan Benedikt Karpíšek. Setkání s bohoslužbou letos poprvé propojí putovní kniha obětí dopravních nehod.  

 

Vzdáleně budeme také propojeni s pozůstalými v zahraničí přes organizaci FEVR. Bližší informace k dohledání:

 

https://fevr.org/…ce/

https://worlddayofremembrance.org


Keramika
12.11.2023

V sobotu 4.11.2023 proběhla keramická dílnička. Bylo to moc milé, odpočinkové  setkání. Sejdeme se ještě v pátek 8.12. 2023 na glazování. Velké díky Vlaďce.


Podzimní vycházka
22.10.2023

V neděli 15.10.2023 jsme si užily úžasnou  podzimní vycházku. Sešly jsme se na Barandově a krásnou přírodou jsme došly až do Řeporyj. Zde jsme se v místní restauraci posilnily  a rozešly se každý do svých domovů.  Děkujeme všem za účast a těšíme se na další procházku.


Výzva
28.6.2023
Výzva na prázdninové cestování 

Začíná čas prázdnin a dovolených, řada z nás se vydá na cesty. Apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby zvýšili pozornost, dodržovali předpisy, byli ohleduplní a vnímaví k potřebám druhých, stejně tak aby odhadli vlastní síly a možnosti.  Všem cestujícím přejeme hodně štěstí na cestách, příjemnou dovolenou a hlavně bezpečný návrat domů. Opatrujte se!

Prázdninový provoz poradny

Telefonický a e-mailový kontakt bude zachován a platí, že pokud nepřijímáme hovor, ozveme se zpět, jak to bude možné. Případně napište stručný vzkaz do SMS nebo do e-mailu. Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě a s ohledem na čerpání dovolené členů ČSODN. 


Nejnovější aktuality
28.6.2024
Výzva
10.6.2024
Vlakové neštěstí
29.5.2024
Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let
partner partner partner partner partner partner partner partner