České sdružení obětí dopravních nehod


Naše služby

Komu můžeme poskytnout konzultaci a podporu?

 

Obrátit se na nás mohou všichni zasažení, včetně členů rodiny, jejichž blízcí se stali obětí dopravní nehody. Pokud jste Vy nebo Vaši blízcí při dopravní nehodě utrpěli fyzickou či psychickou újmu bez vlastního zavinění, která Vám ztěžuje životní podmínky, máte u nás možnost bezplatné konzultace.

 

Podpořit Vás můžeme zejména v následujících oblastech:

  • jak postupovat po dopravní nehodě

  • získat u nás informace a podporu při styku s policií, soudy, pojišťovnami a dalšími institucemi, v určitých případech také s médii

  • zajistit morální a psychickou podporu po prožitém traumatu

  • zprostředkovat kompetentní psychologické, resp. psychosociální a právní služby

  • nabídnout pravidelné setkávání obětí dopravních nehod, pozůstalých a sympatizantů

 

Nabídka poradenství se orientuje podle potřeb poškozených a pozůstalých stejně jako členů jejich rodiny. Někdy stačí poskytnutí telefonického rozhovoru, jindy setkání v naší poradenské kanceláři.

 

Vinikům dopravních nehod nabízíme vzhledem k povaze našeho poslání pouze účast na osvětových a preventivních akcích či programech, ve kterých je ČSODN zapojeno, případně morální podporu.

 

Domluvte si s námi termín (viz Kontakty).

 

Naše další aktivity:

  • spolupráce na preventivních projektech Nemyslíš-zaplatíš, (Ne)zvratné osudy a dalších osvětových akcích

  • komunikace s médií při různých příležitostech týkající se tematiky dopravních nehod a jejich následků, případně souvisejících témat (například bezpečnost silničního provozu)

  • tvorba informačních a osvětových materiálů

  • zajištění údržby a provozu Památníku obětem DN na Chodově

Nejnovější aktuality
28.6.2024
Výzva
10.6.2024
Vlakové neštěstí
29.5.2024
Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let
partner partner partner partner partner partner partner partner