České sdružení obětí dopravních nehod


Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let
29.5.2024

Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let

V těchto dnech si připomínáme vznik ČSODN, konkrétně se tak stalo 24. 5. 2004 na základě osobní zkušenosti manželů Vondruškových s tragickou ztrátou dcery v roce 2002. Chtěli sdílet své zkušenosti s podobně zasaženými lidmi a podpořit je v těchto těžkých životních chvílích. Zároveň chtěli vytvořit pietní místo všem obětem dopravních nehod, což se podařilo v roce 2006, kdy byl odkryt Památník obětem dopravních nehod na 0. km D1 na pražském Chodově. Zde se pozůstalí setkávají společně při Světovém dni vzpomínek na oběti dopravních nehod každou třetí neděli v listopadu (u nás známém jako Světovém dni obětí dopravních nehod). Individuálně je možné zde vzpomenout kdykoliv. Nejen za toto patří manželům Vondruškovým velký dík! Ostatní aktivity spolku lze dohledat na webu ČSODN.

Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat všem, kdo s námi nezištně spolupracovali
a podíleli se na podpoře poškozených dopravní nehodou a pozůstalých po obětech dopravní nehody, a to od studentů přes odborníky a samotné pozůstalé. Dále těm, kteří s námi sympatizovali, podpořili nás v pokračování naší činnosti, obohatili nás o své nápady a posunuli tak naši činnost vpřed. V neposlední řadě děkujeme samozřejmě všem, kdo náš spolek finančně podpořili, abychom mohli pomáhat poškozeným a pozůstalým.

Náš dík patří poškozeným a pozůstalým za to, že se na spolek obrátili s důvěrou a přijali nabídnutou pomoc a možnost doprovázení na společné cestě ztráty a zármutku. Vznikla zde přátelství, někteří klienti začali pomáhat stejně zasaženým lidem nebo se podíleli na organizaci aktivit spolku. Velmi si vážíme odvahy těch, kdo dokázali veřejně vystoupit se svými bolestnými zkušenostmi, pocity…

Na tomto místě chceme vzpomenout na ty spolupracovníky a klienty, kteří tady bohužel už nejsou, protože nás předčasně opustili navždy: na Josefa Bíňovce, neskutečně aktivního člověka a milovníka života, našeho advokáta, který pomohl mnoha klientům. Dále na Irnika Ovčarova, inspirativní osobnost – našeho klienta, který se spolu s manželkou Vilmou stali nedílnou součástí spolku. Vřelá vzpomínka patří Milošovi Hejlovi, spoluzakladateli spolku, který si vzal za své starost o pomník. Díky přátelé, chybíte nám!

Dvacet let v životě člověka je dlouhá doba, ale ohlédneme-li se, přijde nám jako mžik. V tuto chvíli bilancujeme a zvažujeme, jakou cestou jít dál. V původní myšlence pomáhat
a podporovat poškozené dopravní nehodou a pozůstalé po obětech dopravní nehody chceme však pokračovat. Novým nápadům a novým spolupracovníkům jsme otevřeni.

Na památku všem obětem dopravních nehod

Členové ČSODN

Nejnovější aktuality
28.6.2024
Výzva
10.6.2024
Vlakové neštěstí
29.5.2024
Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let
partner partner partner partner partner partner partner partner