České sdružení obětí dopravních nehod


Plán činnosti pro rok 2024

    •  Vzhledem k ukončení pronájmu kanceláře na Ministerstvu dopravy ČR k 30.11.2017 a ukončení spolupráce s Autoklubem ČR na podzim roku 2022 pro účely setkávání s klienty a spolupracovníky, je snahou ČSODN nalézt nové prostory pro tyto účely.
    •  Pokračovat v dalším odborném vzdělávání členů, případně nových spolupracovníků nebo v navazování další spolupráce s odborníky z různých pomáhajících oborů.
    •  Pokračovat v úsilí o zajištění finančních prostředků pro činnost ČSODN.
    •  Na základě zkvalitnění podmínek činnosti ČSODN rozšířit a zlepšit podporu klientům.
    •  Pokračovat se stávajícími českými i zahraničními organizacemi ve spolupráci (včetně mezinárodní organizace FEVR) v posilování podpory obětí (přímou pomocí i podílem na vzniku dokumentů a koncepcí zasahujících do tuzemské či evropské politiky), včetně přípravy projektů a vzdělávacích akcí pro osvětu veřejnosti vztahující se k problematice dopravních nehod a jejich následků.
    •  Spolupracovat na publikační činnosti s dalšími spolupracovníky a partnery ČSODN.
    •  Pokračovat v medializaci činnosti spolku i ve zvyšování úrovně našich webových stránek.
    •  Průběžně zajišťovat informovanost o činnosti ČSODN;
    •  Pokračovat v úpravách a vylepšení pietního prostoru u nultého kilometru dálnice D1 na Chodově;
    •  Pokračovat ve spolupráci se státními, výzkumnými, nestátními a dalšími organizacemi v oblasti posilování prevence a zvyšování bezpečnosti v dopravě.
 

Nejnovější aktuality
28.6.2024
Výzva
10.6.2024
Vlakové neštěstí
29.5.2024
Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let
partner partner partner partner partner partner partner partner