České sdružení obětí dopravních nehod


Literatura

Odborně-psychologická literatura:

 

Baštecká, B. a kol.: Terénní krizová práce: Psychosociální intervenční týmy. Grada Publishing. Praha: 2005. ISBN 80-247-0708-X.

 

Kopřiva, Karel: Lidský vztah jako součást profese (s předmluvou Jiřiny Šiklové). Portál. Praha: 2006. ISBN 80-7367-181-6.

 

Kubíčková, Naděžda: Zármutek a pomoc pozůstalým. ISV nakladatelství. Praha: 2001. ISBN 80-85866-82-X.

 

Kübler-Rossová, Emily: O dětech a smrti. Ermat. Praha: 2003. ISBN 80-903086-1-9.

 

Parkes, C. M., Relfová, M., Couldrichová, A.: Poradenství pro smrtelně nemocné a pozůstalé. Společ. pro odbornou literaturu. Brno:2007. ISBN 978-80-87029-23-7.

 

Praško, Ján a kol.: Stop traumatickým vzpomínkám. Portál. Praha: 2003. ISBN 80-7178-811-2.
Praško, Ján a kol.: Nespavost - Zvládání nespavosti. Portál. Praha: 2004. ISBN 80-7178-919-4.

 

Špatenková, Naděžda a kol.: Krizová intervence pro praxi. Grada Publishing. Praha: 2004. ISBN 80-247-0586-9.

 

Špatenková, Naděžda: Poradenství pro pozůstalé. Grada. Praha: 2008. ISBN 978-80-247-1740-1.

 

 

 

Civilně-psychologická literatura:

 

 

 

Guilmartinová N.: Mlčeti zlato (Co říci, když marně hledáte slova). Naklad. Lidové noviny. Praha: 2002. ISBN 80-7106-660-5.

 

Mindell.A: Kóma (Klíč k probuzení).Emitos,sro.Brno. 2009 ISBN 978-8087171-03-5

 

Tisovská, D.: Labyrintem zármutku k novému začátku – průvodce pro truchlící a doprovázející v zármutku. Praha: České sdružení obětí dopravních nehod, 2011, 34 s.

 


Duchovní literatura:

Ferrero, Bruno: Paprsek slunce pro duši. Portál. Praha: 2000. ISBN 80-7178-453-2.

 

Grun, Anselm: Za co mě trestá Bůh? - Nepochopitelná Boží spravedlnost. Karmelitánské nakladatelství. Praha: 2006. ISBN 80-7195-054-8.

 

Chopra Deepak: Hluboké rány v duši – Uzdravování duše po prožitku strachu a utrpení. Euromedia Group, k.s. – Knižní klub. Praha: 2005. ISBN 80-242-1440-7.

 

Jan Pavel II.: Slovo na každý den. Vydavatelství Fibox Třebíč. Třebíč: 2005. ISBN 80-85571-17-2.

 

Kushner, Herold., S.: Když se zlé věci stávají dobrým lidem. Portál. Praha: 1996. ISBN 80-7178-452-4.

 

McDonaldová,Kathleen: Jak meditovat (praktický návod).Euromedia Group,k.s.-Knižní klub Praha: 2008 ISBN 978-80-242-2172-4

 

Moody, Raymond A. a Arcangel, Dianne: Život po ztrátě. Euromedia Group, k.s. - Knižní klub. Praha: 2005. ISBN: 80-242-1363-X.

 Duchovně-psychologická literatura:

 

Rush, Myron. D.: Syndrom vyhoření. Návrat domů. Praha: 2004. ISBN 80-7255-074-8.

 

Tisovská, D. a Běhanová J.: Rozluč se, ale neříkej sbohem - Jak se vyrovnat s náhlým úmrtím blízkého člověka (Doporučení pro truchlící a doprovázející v zármutku). Hospicové hnutí – Tábor. Tábor: 2006.

 

 

 

Různé:

 

NEUSAROVÁ, Jana a kol. ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Praha: České sdružení obětí dopravních nehod ve spolupráci s Platformou VIZE 0 a Autoklubem ČR, 2020. (90 s.). ISBN 978-80-270-8117-2.

 

České sdružení obětí dopravních nehod a kol. Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012. Známe svá práva? Praha: srpen 2012, 22 s. (ke stažení zde)

 

Frankl, V. E.: A přesto říci životu ano. Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří:2006. ISBN 80-7192-866-6.

 

Keggenhoff, Franz: První pomoc - Jak poskytnout rychlou a správnou první pomoc. Euromedia Group, k.s. – Ikar. Praha: 2006. ISBN 80-249-0662-7.

 

Schreiber-Servan, D.: Uzdravení bez léků – Cesta ze stresu, úzkosti a deprese. Portál. Praha: 2005. ISBN 80-7178-901-1.

 

Neusarová, J.: Poradenství a osvěta v rámci problematiky silničních dopravních nehod. Filosofická fakulta UK v Praze. Katedra andragogiky a personálního řízení. Praha: 2009 (Dizertační práce).

 

Šimková, M.: Devátý dotek (autentický deník). Nakladatelství a grafický ateliér Dryada. Mníšek pod Brdy: 2011. ISBN 978-80-87025-28-4.

 

Vymětal.Š , Šindelářová.B. Novináři a neštěstí. THEMS. Nakladatelství Tiskárny MV.p.o.Praha 2006 . ISBN 80-73- 12-039-9.

 

Vymětal.Š, Vitoušová. P. a kol.: Novináři a oběti trestných činů .Thems. Nakladatelství Tiskárny MV.p.o. Praha 2008. ISBN 80-7312-052-6.

 

Weberová, Kristine, K.: Ozdravná masáž – Průvodce automasáží, více než 100 jednoduchých technik, rychlé a účiné odstranění bolesti. Euromedia Group, k.s. - Ikar. Praha 2007. ISBN 978-80-249-0841-0.

 

Zittlau, Jorg a kol.: Osvědčená domácí lékárna – Nejlepší recepty pro zdraví. Euromedia Group, k.s. – Ikar. Praha: 2006. ISBN 80-249-0683-X.

 

 

 

  

Baštecká, B. a kol.: Psychosociální krizová spolupráce. Grada Publishing. Praha: 2013. ISBN 978-80-247-4195-6.

 

Špatenková, Naděžda: Poradenství pro pozůstalé. Principy, proces, metody. 2., aktualizované a doplněné vydání. Grada. Praha: 2013. ISBN 978-80-247-3736-2.

 

Peter A. Levine a Maggie Klineová: Prevence traumatu u dětí. Průvodce k obnovení důvěry, vitality a odolnosti. Maitrea a.s., Praha 2014.ISBN 978-80-87249-61-1.

 

Peter A. Levine a Maggie Klineová: Trauma očima dítěte. Probouzení obyčejného zázraku léčení. Maitrea a.s., Praha 2012. ISBN 978-80-87249-27-7.

 

Jiří Mareš: Posttraumatický rozvoj člověka. Grada Publishing. Praha: 2012. ISBN 978-80-247-3007-3.

 

P. Říčan, D. Krejčířová a kol.: Dětská klinická psychologie. Grada Publishing. Praha: 2006. ISBN 978-80-247-1049-5.

Nejnovější aktuality
28.6.2024
Výzva
10.6.2024
Vlakové neštěstí
29.5.2024
Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let
partner partner partner partner partner partner partner partner