České sdružení obětí dopravních nehod


Dožij se dvaceti

Interaktivní dopravně bezpečnostní projekt nadačního fondu Kolečko a partnerů DOŽIJ SE DVACETI se zaměřuje na rizikovou skupinu mladých lidí ve věku 17 – 19 let včetně čerstvých držitelů řidičského oprávnění, i na jejich spolujezdce či další účastníky silničního provozu. ČSODN dlouhodobě zajišťuje projektu koordinační oporu i odbornou supervizi.

Cílem projektu je snížit riziko nebezpečného chování na silnicích, snížit nebezpečí vážné nehody a katastrofálních následků a dodat odvahu pomoci druhým v kritických situacích.

Tento mezioborový osvětový projekt se konal již ve dvou fázích. Pro první, pilotní fázi projektu, realizovanou v roce 2015 – 2016 a finančně zajištěnou díky Norským fondům, bylo vybráno 10 středních škol a učilišť ve Středočeském a Ústeckém kraji. Projektu se tehdy zúčastnilo více než 600 studentů.

Interaktivní tréninky měly podobu čtyřhodinové akce pro skupinu maximálně 30 studentů. Na tzv. teoretickou část (která zahrnovala aspekty bezpečného a rizikového chování v silničním provozu, crashtesty, prezentaci vážných dopravních nehod mladých řidičů v daném regionu či besedu s viníkem závažné dopravní nehody) navázala po 3 vyučovacích hodinách praktická část se zkouškou na posuvném simulátoru nárazu, rozhovorem s policisty o vlivu návykových látek a alkoholu na chování řidiče s možností dobrovolného testování a simulovanou dopravní nehodou s nácvikem prvních občanských pomocí.

Projekt byl v roce 2017-2018 vyhodnocen týmem psychologů a metodologů z Univerzity Palackého v Olomouci a také navržen na kandidátku nejlepších preventivních projektů Evropské charty bezpečnosti silničního provozu za rok 2018. Podle vyhodnocení i mezinárodních trendů by následně projekt upraven a díky grantu společnosti ŠKODA AUTO a.s. se na podzim roku 2018 mohl projekt uskutečnit znovu v Královéhradeckém a Středočeském kraji až do jara roku 2019.

V roce 2022 jsme projekt předali vybraným školám i s vypracovanou metodikou a dokumentací, aby si školy mohly tento ověřený projekt již realizovat samy se svými regionálními partnery.

Nejnovější aktuality
28.6.2023
Výzva
15.5.2023
Vycházka 13.5.2023
27.3.2023
Ocenění knihy Dopravní nehody a její oběti
partner partner partner partner partner partner partner partner