České sdružení obětí dopravních nehod


Plán činnosti pro rok 2023

  • Vzhledem k ukončení pronájmu kanceláře na Ministerstvu dopravy ČR k 30.11.2017 a ukončení spolupráce s Autoklubem ČR na podzim roku 2022 pro účely setkávání s klienty a spolupracovníky, je snahou ČSODN nalézt nové prostory pro tyto účely.
  • Pokračovat v dalším odborném proškolování členů, případně nových spolupracovníků nebo v navazování další spolupráce s odborníky.
  • Pokračovat v úsilí o zajištění finančních prostředků pro činnost ČSODN.
  • Na základě zkvalitnění podmínek činnosti ČSODN rozšířit a zlepšit podporu klientům.
  • Pokračovat se stávajícími českými i zahraničními organizacemi ve spolupráci (včetně mezinárodní organizace FEVR) na přípravě projektů a vzdělávacích akcí podílejících se na osvětě veřejnosti vztahující se k problematice dopravních nehod a jejich následků.
  • Spolupracovat na publikační činnosti s dalšími spolupracovníky a partnery ČSODN.
  • Pokračovat v medializaci činnosti spolku i ve zvyšování úrovně našich webových stránek.
  • Průběžně zajišťovat informovanost o činnosti ČSODN;
  • Pokračovat v úpravách a vylepšení pietního prostoru u nultého kilometru dálnice D1 na Chodově;
  • Pokračovat ve spolupráci se státními, výzkumnými, nestátními a dalšími organizacemi v oblasti posilování prevence a zvyšování bezpečnosti v dopravě.
Nejnovější aktuality
14.4.2024
Jarní vycházka
24.3.2024
Keramika
22.2.2024
Evropský den obětí trestních činů
partner partner partner partner partner partner partner partner