České sdružení obětí dopravních nehod


Tragická dopravní nehoda u Nitry
13.11.2019


Touto cestou bychom chtěli vyjádřit hlubokou a upřímnou soustrast pozůstalým po obětech nesmírně tragické dopravní nehody. Vážení pozůstalí, v těchto pro vás nejsmutnějších chvílích, jsme v duchu s vámi...
Členové Českého sdružení obětí dopravních nehod


Informace o řetězci akcí, které proběhnou v rámci Světového dne obětí dopravních nehod
11.11.2019

 

 

Ode dne 17.11.2019 budou probíhat pietní akce jak civilního, tak i duchovního charakteru u příležitosti WHO vyhlášeného SDODN.Účelem akcí je kromě vzpomínky na ty, kteří při DN přišli o své životy, ale i jistý druh manifestace a podpory snah o snížení počtu  mrtvých na našich silnicích.

V Praze  u Památníku obětí DN na Chodově (u 0 km D1 za čerpací stanicí MOL) se od 11 00hod  dne 17.11.2019 sejdou jak členové ČSODN, tak i ostatní pozůstalí, včetně zástupců medií, Policiei i Besipu.a dalších.

V západních Čechách dne 24.11.2019 od 15 hod. proběhne ekumenická bohoslužba " Na památku obětí DN" v naší dosud jediné dálniční kapli na dálnici D5 u Plzně(odpočívadlo  na obchvatu Plzně poblíž Šlovic u 83 km ve směru na Prahu).

A znovu o  týden později v neděli 24 11. od 14 30 hod řetězec zakončí ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele v Moravské Chrastové 


Informace
3.11.2019

Dne11.11.2019 od 9 30 hod. se uskuteční  v prostorách Autoklubu v Opletalově ulici tisková konference věnovaná Světovému dni obětí dopravních nehod, který je  vyhlášený na den 17.11. mezinárodní organizací WHO.


Pozvánka
31.10.2019

Dne 9.11.2019  od 10 00 hod. pořádá ČSODN ve spolupráci s klientkou paní Šemberovou, pro členy a naše klienty, pravidelný podzimní Den v keramické dílně.


Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků
9.10.2019

Dne 15.10.2019 od 17 00 hod se uskuteční v prostorách Autoklubu v Opletalově ulici schůze výboru a spolupracovníků ČSODN.


Informace o Týdnu mobility
13.9.2019

V rámci plánovaného Evropského týdne mobility, který připadá na 16.- 22. září tohoto roku, připravují zástupci státních, neziskových i firemních organizací řadu aktivit směřujících k podpoře silniční bezpečnosti a zdravé mobility také v České republice. Motto letošního ročníku je “Bezpečná chůze a cyklistika.”

 

Mezi tyto akce patří zejména PROJEKT EDWARD – Den bez úmrtí na silnici, kterého se můžete zúčastnit v Praze 16. září. Začíná od 11:00 výstavou soch 25 andělů symbolizujících 25 zemřelých chodců na pražských silnicích v Zídkových sadech, doprovázený výstavou o silniční bezpečnosti v Praze a doprovodnými akcemi, včetně tiskové konference – blíže viz pozvánka.

 

Dále oddělení BESIP při Ministerstvu dopravy s partnery seznámí již brzy veřejnost s novým programem s názvem  „ČISTĚ A BEZPEČNĚ“, jehož cílem je ukázat veřejnosti, jak se čistě a bezpečně pohybovat v provozu na pozemních komunikacích, včetně ukázky správného pohybu na elektrokole a elektrokoloběžce v městském provozu. Program je přístupný v rámci Týdne hrdinů a Dnů IZS v hale D na výstavišti v Holešovicích od 9. září do 14. září 2019.

 

Také zástupce Českého sdružení obětí dopravních nehod se těchto akcí v ČR osobně zúčastní a zapojí se též do mezinárodní kampaně Evropské federace obětí dopravních nehod (známé pod zkratkou FEVR) s názvem FEVR IN CITIES (tedy “FEVR ve městech”) s důrazem na koncepci “Žijeme vizi nula” (We live Vision Zero).

 

Srdečně Vás zveme na všechny akce!


Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků
8.9.2019

Dne 9.9.2019 se od 17 00hod. uskuteční na adrese Počátecká 2/1020 Praaha 4 schůze výboru a spolupracovníků.


Informace o získání plnohodnotného členství ČSODN na mezinárodním setkání členů FEVR v Münstru v NSR ve dne 26.-28.7.2019
5.8.2019

Ve dnech 26.-28.7. se konalo v prostorách Německé policejní univerzity (Deutsche Hochschule der Polizei) ve městě Münster mezinárodní setkání Evropské federace obětí dopravních nehod (známé pod zkratkou FEVR – La Fédération Européenne des Victimes de la Route), kam i tentokrát České sdružení obětí dopravních nehod vyslalo svou zástupkyni.

Setkání bylo zahájeno konferencí, která byla kromě představení jednotlivých preventivních a intervenčních projektů FEVR (zaměřených na post-nehodovou odpověď, tedy post-crash response) většinově zaměřena na problematiku vysoké rychlosti coby jedné z hlavních příčin závažné dopravní nehodovosti a potřebnost jejího omezení na všech pozemních komunikacích.

Řečníci z řad policejních komisařů, dopravních psychologů, psychoterapeutů, zástupců různých evropských dopravně-bezpečnostních komis i oběti dopravních nehod představili své příspěvky k tomuto i dalším souvisejícím tématům. 

Prezident FEVR - Jeannot Mersch - představil Manifest rychlosti (Manifesto speed), který podporuje rychlostní limity na všech silnicích a dálnicích, protože právě vysoká rychlost zapříčiní na evropských silnicích třetinu závažných nehod.

Část soboty 27.7. a neděle 28.7. byla určena agendě FEVR, představení probíhajících aktivit, například We Live Vision Zero – „Žijeme Vizi Nula“ s poutavým videem ze Slovinska, rekapitulaci výstupů z loňského setkání v Barceloně, včetně překladu Manifesta pro novináře do dalších světových jazyků včetně Češtiny.

V sobotu bylo během programu hlasováno o plnohodnotném členství nových členů FEVR, konkrétně české a polské neziskové organizace. 

Česká republika tak byla prostřednictvím ČSODN jednomyslným hlasováním zvolena mezi právoplatné členy FEVR se všemi právy a povinnostmi, které k členství patří. Certifikát o plném členství FEVR převzala při slavnostním předávání za ČSODN Jana Neusarová.(fota z akce ve fotogalerii)


Výzva řidičům a ostatním účastníkům silničního provozu
3.7.2019

Začíná čas prázdnin a dovolených, řada z nás cestuje a vyráží na zasloužený odpočinek. Prosíme všechny o zvýšenou pozornost, dodržování předpisů, ohleduplnost a vnímavost k potřebám druhých, stejně jako zralý odhad vlastních sil a možností. Všem cestujícím přejeme hodně štěstí na cestách, příjemnou dovolenou a hlavně bezpečný návrat domů.


Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků
4.6.2019

Dne 5.6. 2019 od 17 00 hod. se uskuteční na adrese Počátecká 1020/2 Praha schůze výboru a spolupracovníků.


Informace o průběhu jarního relaxačního setkání v Třeboni
24.5.2019

Ve dnech 17-19.5. 2019 se uskutečnilo jarní relaxační setkání členů,klientů a spolupracovníků ČSODN spojené s Valnou hromadou členů v Třeboni v penzionu Amálka a Rozárka. V pátek proběhla Valná hromada, na které byla vyhodnocena činnost  v roce 2018 a stanoveny další hlavní cíle.V sobotu dopoledne se uskutečnila svépomocná skupina pozústalých po obětech DN s členy a spolupracovníky ČSODN. V odpoledních hodinách jsme společně navštívili zámek v Třeboni ( s odborným průvodcem) a okolí pivovaru Regent. V neděli jsme setkání ukončili obědem, kterému předcházela zpětná vazba na relaxační pobyt a individuální vycházky po okolí. Všem děkujeme za aktivní účast a pohodovou atmosféru (foto z akce ve fotogalerii).


Informace o pravidelném jarním relaxačním setkání členů, klientů a spolupracovníků
23.4.2019

Ve dnech 17-19.5. 2019 organizuje a pořádá ČSODN pravidelné jarní setkání členů, klientů a spolupracovníků v Třeboni v penzionu Amálka.


Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků
12.4.2019

Dne 16.4. 2019 od 17 00 hod. se uskuteční na adrese Počátecka 1020/2 Praha 4 schůze výboru a spolupracovníků. 


Informace o pravidelné jarní akci tentokrát návštěvě Poslanecké sněmovny ČR
19.3.2019

Dne 12.4. 2019 od 14 00 hod. pořádá ČSODN zásluhou členky paní Civínové pro členy, klienty a spolupracovníky velmi zajímavou prohlídku (s průvodcem) prostor Poslanecké sněmovny ČR na Malé straně (účast je z důvodu bezpečnostních omezena).


Den v keramické dílně
18.3.2019

Dne 9.3.2019 zorganizovalo a uspořádalo ČSODN pro členy a klienty pravidelný jarní Den v keramické dílně,za přispění naší klientky paní Šemberové, kterého  se zúčastnilo osm osob (fota z akce v galerii).


partner partner partner partner partner partner partner partner