České sdružení obětí dopravních nehod


Pozvánka
27.11.2009

Dne 7.12.2009  od 17 00 hod. se v kanceláři OS na MD ČR Náb.Ludvíka Svobody 1222 Praha 1 uskuteční schůze výboru a spolupracovníků. 


Informace
18.11.2009

Dne 15.11. ve spolupráci ČSODN a PITy u příležitosti Světového dne obětí DN se uskutečnily dvě akce. Nejdříve od 11 30 hod. u Památníku obětem DN u 0 Km D1 na Chodově pietní akt za účasti zástupců MD ČR vedoucího Tiskového odboru p. Hanzelky a vedoucí Besipu p. Ambrožové a hojné účasti mědií. Po té setkání s klienty a spolupracovníky ČSODN v salonku nedaleké restaurace. Štafetu po té převzali plzenští pořadatelé, kteří připravili na 15 00 hod. ekumenickou bohoslužbu na památku obětí  DN u první dálniční kaple na D5 u Šlovic (obchvat Plzně). V pondělí 16.11. zakončila letošní připomínku Světového dne obětí DN veřejná beseda v Kavárně Kačaba v Plzni s názvem Jak se můžeme vyrovnat s vinou (nejen) po DN. 


Pozvánka
27.10.2009

Dne 2.11. od 17 00 hod se koná na adrese poradenské kanceláře ČSODN  MD ČR  nábř. Ludvíka Svobody 1222 Praha 1 schůze výboru a spolupracovníků 


Informace-Pozvánka
21.10.2009

Dne 15.11. 2009 pořádá ČSODN ve spolupráci s PIT  ke Světovému dni obětí DN dvě akce. V neděli od 11 30 hod. vzpomínkové setkání za přítomnosti duchovního u Památníku obětem DN u nultého km dálnice D1 na Chodově a následně setkání s klienty a spolupracovníky v salonku restaurace Červená cibule na Kačerově. A od 15 00 hod. se uskuteční ekumenická bohoslužba za oběti DN v prostorách prví dálniční kaple Smíření na odpočívadle dálnice D5 Šlovice u Plzně. Druhého dne 16.11.2009 od 19 00 hod. se uskuteční v prostorách kavárny a čajovny Kačaba v Prokopově ulici v Plzni veřejná diskuse na téma \" Jak se můžeme vyrovnat s vinou (nejen) po DN?\" 

  


Informace
12.10.2009

 

V pondělí vyjíždí za mladými lidmi Karlovarského kraje Preventivní vlak
Na své již páté jízdě navštíví Preventivní vlak v týdnu od 12. do 16. října 2009 tři velká města Karlovarského kraje: Karlovy Vary (12.-13.10.), Sokolov (14.10.) a Cheb 15.-16.10.). Studenti ve věku od 13 do 19 let zde mají možnost shlédnout preventivní filmy, diskutovat s odborníky a nacvičit si první občanské pomoci při neštěstích na železnici. Akci pořádají České dráhy, Policie ČR, BESIP – Ministerstvo dopravy, Drážní inspekce a ČD Cargo také ve spolupráci s partnerskou organizací ČSODN: Psychosociálním intervenčním týmem ČR. Více info na: http://www.cd.cz/index.php?action=article&id=87665

 


Poděkování
30.9.2009

Členové ČSODN chtějí touto cestou poděkovat Ministru dopravy Ing. Gustávu Slámečkovi a jeho spolupracovníkům za umožnění a zřízení kanceláře ČSODN v prostorách MD ČR na nábř. Ludvíka Svobody s minimalizací nákladů na její provoz.


Pozvánka - Upozornění
30.9.2009

Dne 5.10. 2009 se koná od 17 00 hod. na nové adrese  kanceláře  ČSODN  Ministerstvo dopravy ČR nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 Praha 1 schůze výboru a spolupracovníků


Informace
2.9.2009

V sobotu 29. srpna 2009 proběhla jako výroční vzpomínka na oběti tragické automobilové nehody v Nejdku v místním evangelickém kostele Vykupitele ve 14 hodin hudební bohoslužba nazvaná \"Dotklo se nás nebe\". Poblíž domova zde havarovalo sedm lidí, z nichž pět při nehodě zemřelo. Akcí chtějí organizátoři také vyjádřit solidaritu, poděkovat pomáhajícím a podpořit vnímavost k neštěstím. Více info lze najít zde: http://pit-cr.info/index.php?action=vie w&id=124&module=newsmodule&src=%40random48498f64c4deb\".
 


Pozvánka
20.8.2009

Dne31.8.2009 se koná od 17 30 hod. v kanceláři Točitá 12 Praha 4 schůze výboru a spolupracovníků. 


Informace
17.8.2009

Dne 10.8. byla podepsána smlouva o poskytnutí grantového příspěvku s NADACÍ ADRA, které tímto děkujeme!


Informace
11.8.2009

V sobotu 8. srpna 2009 se ve Studénce na Ostravsku uskutečnilo u příležitosti výročí tragické nehody vlaku EC 108 Comenius vzpomínkové setkání nazvané \"Comenius 2009 - rok poté\". Připravilo ho Krizové centrum Ostrava ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem, přímou účastnicí neštěstí paní Naděždou Tomčíkovou, občanem Studénky panem Rudolfem Svobodou a dalšími. Více informací lze shlédnout zde: http://pit-cr.info/index.php?section=1


Informace
12.8.2009

Dne 31. 7. a 1.8 se uskutečnilo na letišti Hoškovice u Mnichova Hradiště Tuningpower Show, na které nám bylo, díky spolupracovníkovi naší OS Josefu Melenovi, umožněno instalovat presentační a informační stánek ČSODN.


Výzva
21.7.2009

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu, které je také signatářem ČSODN, vyhlašuje pro podporu motivace bezpečného chování na evropských silnicích Letní soutěž.

Zasláním fotografií (max.5) nebo videa se zaměření na bezpečnost (jak s pozitivními, tak i negativními prvky) na adresu (editor.charter@paueducation.com) do 18.9.2009 se zařadite do soutěže, ve které můžete získat 5 víkendů pro dvě osoby v některých dále uvedených hl. městech Evropy  (Praha,Paříž,Řím,Amsterdam,Londýn ). Podrobnější informace na (http://www.erscharter.eu/inaction/awardú15338).     .


Informace
20.7.2009

Ve dnech 16 a 17.6. se uskutečnila v prostorách křižovatky Anděl na Smíchově akce \"Bezpečné léto\", kterou organizovala Motocyklová asociace ČR ve spolupráci s ČSODN (foto viz Galerie)  


Informace
11.6.2009

V pondělí 8.6.2009 se uskutečnila v kostele u Martina ve zdi v Praze ekumenická bohoslužba za oběti letecké havárie Airbus 330 společnosti Air France s 228 lidmi na palubě nazvané slovy žalmu \"Proč jsme tak daleko od naší záchrany\". Pořadatelé : Psyhosociální intervenční tým, Ekumenická rada církví a pobočka společnosti Air France.


partner partner partner partner partner partner partner partner