České sdružení obětí dopravních nehod


Vycházka 13.5.2023
15.5.2023

V sobotu 13.5.2023 jsme absolvovali vycházku s průvodkyní. Viděli jsme výběh koně Převalského, Děvín, skalničkovou zahradu a krásné výhledy na Prahu. Prokopským údolím jsme došli k Pivovaru Prokopák, kde jsme naši vycházku zakončili. Počasí nám přálo a bylo to moc hezké odpoledne v přírodě.


Ocenění knihy Dopravní nehody a její oběti
27.3.2023

Ocenění knihy Dopravní nehody a její oběti

 

Dne 7. 3. 2023 se členové ČSODN zúčastnili setkání dárců, partnerů a přátel Nadace T- SOFT ETERNITY u příležitosti jejích 13. narozenin. Součástí výročních setkání nadace je kromě jiného vyhodnocení činnosti za předešlý rok a předání ceny Nadace za nejlepší projekt roku, letos tedy za rok 2022. Vedle projektů knížek pro děti (nejen pro ně) a o dětech - Vozíčkov, Hejno bílých vran, dále různých brožur, CD pohádky Mamutov byla i kniha Dopravní nehody a jejich oběti, kterou Nadace finančně podpořila a spolu s ČSODN na ní spolupracovala. Naprosto neočekávaně byla cena udělena knize ČSODN. Byl to opravdu silný zážitek. Jsme velice potěšeni a ceny si upřímně vážíme, tak jako podpory Nadace.

 

Nadace vytvořila nebo podpořila mnoho zajímavých knih. Pro zájemce uvádíme odkaz na web: www.nadaceeternity.cz

 

Členové ČSODN

 


Nažidla
8.3.2023

8. 3. 2023 - 20 let od jedné z nejtragičtějších dopravních nehod v ČR - Nažidla

 

Jsme v duchu s pozůstalými, kteří před 20 lety přišli o své blízké při této tragédii v důsledku nezodpovědného a podvodného chování řidiče. Naprosto neomluvitelné! 

Vzpomínáme také na účastníky této nehody, ale i na všechny zasahující složky.  

 

Vzpomínáme a zapálíme svíčku


Evropský den obětí trestných činů 22.2.
17.2.2023

Evropský den obětí trestných činů 22.2.

 

Rádi bychom upozornili na tento den a sdílíme aktivitu Probační a mediační sužby:

 

Probační a mediační služba se již tradičně připojí k Evropskému dni obětí trestných činů. Stejně jako v předchozím roce se při této příležitosti spojí s Policií České republiky a svou úctu k obětem společně projeví minutou ticha ve středu 22. února 2023 ve 12 hodin. Na tento okamžik upozorní také majáky policejních vozů, které se rozsvítí před všemi policejními služebnami. Připraven je zároveň doprovodný program v 7 městech po celé republice.

V rámci letošního Evropského dne obětí trestných činů připravila Probační a mediační služba doprovodný program v podobě několika setkání s veřejností po celé republice. Ve vybraných městech proběhnou diskuze se zástupci Služby, Policie ČR a dalšími hosty. Setkání se uskuteční vždy od 10 do 12 hodin. Bližší informace na www.pmscr.cz

K minutě ticha za oběti trestných činů se na dálku připojíme také. 

Členové ČSODN


Kniha Dopravni nehody a jejich oběti
5.2.2023

Rádi bychom informovali návštěvníky našeho webu a další veřejnost, že v listopadu 2022 vyšla kniha Dopravní nehody a její oběti, která obsahuje autentické příběhy pozůstalých po obětech dopravních nehod, klientů a členů Českého sdružení obětí nehod. Příběhy jsou v úvodu doplněny pohledem odborníků. Kniha má pomoct podobně zasaženým osobám ve sdílení stejné zkušenosti a v pocitu "nejsme v tom sami". Může oslovit laickou veřejnost, ale může být užitečná i pro odborníky. Zároveň by kniha měla apelovat na všechny účastníky silničního provozu, protože kdykoliv sedáme do auta, jsme vystaveni potenciálnímu riziku. 

 

Autor: České sdružení obětí dopravních nehod

Vydali: Nakladatelství MAXDORF s.r.o, www.maxdorf.cz, Nadace T-SOFT Eternity, www.nadaceeternity.cz

 

Náš velký dík patří jak nakladatelství tak nadaci; jmenovitě především editorům Ing. Michalovi Vaněčkovi, Ph.D, MBA a PhDr. Stanislavovi Hájkovi 

 

členové ČSODN

 


Světový den obětí dopravních nehod, představení knihy Dopravní nehody a jejich oběti
20.11.2022

Jako každý rok se pozůstalí sešli v Praze u Památníku obětí dopravních nehod na Chodově a zavzpomínali na své blízké. Následně strávili společný čas v uzavřené skupině. Při této příležitosti byla představena čerstvě vydaná kniha Dopravní nehody a jejich oběti v nakladatelství Maxdorf, která vznikla na popud pozůstalých - sepsat autentické příběhy, které osloví stejně zasaženou skupinu osob a zároveň budou apelovat na účastníky silničního provozu, především začínající řidiče. Kromě autentických příběhů obsahuje kniha výpovědi odborníků z různých oborů vztahujícím se k problematice dopravních nehod. Na knize se podíleli jako autoři ČSODN a Nadace T-Soft ETERNITY. Nadaci patří náš velký dík. Knihu lze zakoupit přímo v nakladatelství nebo u prodejců knih (např. Dobrovský, Kosmas).

 

K další vzpomínkové akci v tento den patřila ekumenická bohoslužba v dálniční kapli na dálnici D5 u Plzně (odpočívadlo poblíž Šlovic).

S předstihem v daném týdnu proběhly vzpomínky na oběti dopravních nehod formou ekumenické bohoslužby v kostele sv. Prokopa v Letovicích a hudebním večerem v Plzni v kostelíku U Ježíška.


Keramika
19.11.2022

Klienti se setkali při tvoření keramických výrobků pod vedením Vlaďky Šemberové.


Společná návštěva divadelního představení
25.10.2022

Několik pozůstalých maminek - klientek ČSODN - navštívilo představení "Budu všude kolem tebe" (skutečné příběhy o bolesti a naději vyprávějí ženy-matky, které ztratily své děti). 


Komentovaná prohlídka v Kolíně
24.10.2022

V neděli 2.10.2022 proběhlo volné pokračování komentované prohlídky po krásách židovských památek s průvodcem Jakubem Schwabem. Tentokrát se setkání klientů a členů ČSODN uskutečnilo v Kolíně. Kromě prohlídky místních židovských památek proběhla také prohlídka krásného kostela sv. Bartoloměje. Účastníci této akce byli spokojení nejen se zajímavým programem, ale také si užili hezkého počasí. Děkujeme.


Valná hromada FEVR v Polsku
24.10.2022

Ve dnech 23.-25.9.2022 se uskutečnila další Valná hromada Evropské federace obětí silničního provozu (známé pod zkratkou FEVR) v polském Krakově, které se zúčastnila naše zástupkyně Jana Neusarová.

Program byl zahájen v polské Zabawě, kde členové FEVR uctili památku obětí silničních nehod pietním aktem u místního památníku. Následně program pokračoval v Krakově. Kromě interních záležitostí FEVR byla v řešení také kampaň ke Světovému dni vzpomínek na oběti silničního provozu, na které se bude za Českou republiku podílet klientka ČSODN.

Vlídné hostitelce a naší kolegyni z FEVR Kasie Dobrzańské Junco tímto velmi děkujeme za přátelské přijetí i všem členům FEVR za nezapomenutelný program v Polsku.


Jarní relaxační setkání členů ČSODN s klienty a spolupracovníky
12.5.2022

 

Ve dnech 6.-8. 5. 2022 se uskutečnilo jarní relaxační setkání členů,klientů a spolupracovníků ČSODN spojené s Valnou hromadou členů v Hradci  Králové v penzionu U svatého Jana. V pátek proběhla Valná hromada, na které byla vyhodnocena činnost  v předcházejících letech a stanoveny další hlavní cíle.V sobotu dopoledne se uskutečnila svépomocná skupina pozůstalých po obětech DN s členy a spolupracovníky ČSODN. V odpoledních hodinách jsme společně navštívili Hospital Kuks ( s odborným průvodcem) . V neděli jsme setkání ukončili obědem, kterému předcházela zpětná vazba na relaxační pobyt a individuální vycházky po okolí. Všem děkujeme za aktivní účast a pohodovou atmosféru.


Velikonoce
12.4.2022

Všem našim klientům a spolupracovníkům přejeme příjemné prožití velikonočních svátků. Užijte je podle svých představ a pokud budete cestovat, přejeme šťastný návrat domů. 

členové ČSODN


Keramika
12.4.2022

Po dlouhé covidové pauze jsme se, v sobotu 9.4.2022, opět sešly na oblíbené keramice. V pátek 22.4.2022 ještě naše výrobky naglazujeme.

Děkujeme Vlaďce za možnost této uklidňující zábavy.


PF2022
18.12.2021

Členové ČSODN přejí všem našim klientům a spolupracovníkům klidné prožití svátků vánočních a mnoho sil a zdraví v novém roce 2022.


Poděkování
16.12.2021

Členové ČSODN a naši klienti ještě jednou děkují všem, pro nás známým i neznámým, kteří nám věnovali pozornost jak formou spolupráce, tak i sponzorskými dary v roce 2021. ! DÍKY !


Nejnovější aktuality
28.6.2024
Výzva
10.6.2024
Vlakové neštěstí
29.5.2024
Českému sdružení obětí dopravních nehod je 20 let
partner partner partner partner partner partner partner partner