České sdružení obětí dopravních nehod


Informace o získání plnohodnotného členství ČSODN na mezinárodním setkání členů FEVR v Münstru v NSR ve dne 26.-28.7.2019
5.8.2019

Ve dnech 26.-28.7. se konalo v prostorách Německé policejní univerzity (Deutsche Hochschule der Polizei) ve městě Münster mezinárodní setkání Evropské federace obětí dopravních nehod (známé pod zkratkou FEVR – La Fédération Européenne des Victimes de la Route), kam i tentokrát České sdružení obětí dopravních nehod vyslalo svou zástupkyni.

Setkání bylo zahájeno konferencí, která byla kromě představení jednotlivých preventivních a intervenčních projektů FEVR (zaměřených na post-nehodovou odpověď, tedy post-crash response) většinově zaměřena na problematiku vysoké rychlosti coby jedné z hlavních příčin závažné dopravní nehodovosti a potřebnost jejího omezení na všech pozemních komunikacích.

Řečníci z řad policejních komisařů, dopravních psychologů, psychoterapeutů, zástupců různých evropských dopravně-bezpečnostních komis i oběti dopravních nehod představili své příspěvky k tomuto i dalším souvisejícím tématům. 

Prezident FEVR - Jeannot Mersch - představil Manifest rychlosti (Manifesto speed), který podporuje rychlostní limity na všech silnicích a dálnicích, protože právě vysoká rychlost zapříčiní na evropských silnicích třetinu závažných nehod.

Část soboty 27.7. a neděle 28.7. byla určena agendě FEVR, představení probíhajících aktivit, například We Live Vision Zero – „Žijeme Vizi Nula“ s poutavým videem ze Slovinska, rekapitulaci výstupů z loňského setkání v Barceloně, včetně překladu Manifesta pro novináře do dalších světových jazyků včetně Češtiny.

V sobotu bylo během programu hlasováno o plnohodnotném členství nových členů FEVR, konkrétně české a polské neziskové organizace. 

Česká republika tak byla prostřednictvím ČSODN jednomyslným hlasováním zvolena mezi právoplatné členy FEVR se všemi právy a povinnostmi, které k členství patří. Certifikát o plném členství FEVR převzala při slavnostním předávání za ČSODN Jana Neusarová.(fota z akce ve fotogalerii)


Výzva řidičům a ostatním účastníkům silničního provozu
3.7.2019

Začíná čas prázdnin a dovolených, řada z nás cestuje a vyráží na zasloužený odpočinek. Prosíme všechny o zvýšenou pozornost, dodržování předpisů, ohleduplnost a vnímavost k potřebám druhých, stejně jako zralý odhad vlastních sil a možností. Všem cestujícím přejeme hodně štěstí na cestách, příjemnou dovolenou a hlavně bezpečný návrat domů.


Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků
4.6.2019

Dne 5.6. 2019 od 17 00 hod. se uskuteční na adrese Počátecká 1020/2 Praha schůze výboru a spolupracovníků.


Informace o průběhu jarního relaxačního setkání v Třeboni
24.5.2019

Ve dnech 17-19.5. 2019 se uskutečnilo jarní relaxační setkání členů,klientů a spolupracovníků ČSODN spojené s Valnou hromadou členů v Třeboni v penzionu Amálka a Rozárka. V pátek proběhla Valná hromada, na které byla vyhodnocena činnost  v roce 2018 a stanoveny další hlavní cíle.V sobotu dopoledne se uskutečnila svépomocná skupina pozústalých po obětech DN s členy a spolupracovníky ČSODN. V odpoledních hodinách jsme společně navštívili zámek v Třeboni ( s odborným průvodcem) a okolí pivovaru Regent. V neděli jsme setkání ukončili obědem, kterému předcházela zpětná vazba na relaxační pobyt a individuální vycházky po okolí. Všem děkujeme za aktivní účast a pohodovou atmosféru (foto z akce ve fotogalerii).


Informace o pravidelném jarním relaxačním setkání členů, klientů a spolupracovníků
23.4.2019

Ve dnech 17-19.5. 2019 organizuje a pořádá ČSODN pravidelné jarní setkání členů, klientů a spolupracovníků v Třeboni v penzionu Amálka.


Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků
12.4.2019

Dne 16.4. 2019 od 17 00 hod. se uskuteční na adrese Počátecka 1020/2 Praha 4 schůze výboru a spolupracovníků. 


Informace o pravidelné jarní akci tentokrát návštěvě Poslanecké sněmovny ČR
19.3.2019

Dne 12.4. 2019 od 14 00 hod. pořádá ČSODN zásluhou členky paní Civínové pro členy, klienty a spolupracovníky velmi zajímavou prohlídku (s průvodcem) prostor Poslanecké sněmovny ČR na Malé straně (účast je z důvodu bezpečnostních omezena).


Den v keramické dílně
18.3.2019

Dne 9.3.2019 zorganizovalo a uspořádalo ČSODN pro členy a klienty pravidelný jarní Den v keramické dílně,za přispění naší klientky paní Šemberové, kterého  se zúčastnilo osm osob (fota z akce v galerii).


Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků
6.3.2019

Dne 11.3.2019 se od 17 00 hod. na adrese Počátecká 2/1020 Praha 4 uskuteční schůze výboru a spolupracovníků.


Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků
2.1.2019

Dne 14.1.2019 od 17 00 hod se uskuteční na adrese Počátecká 1020/2 Praha 4 schůze výboru a spolupracovníků.


Poděkování
18.12.2018

Členové ČSODN a naši klienti ještě jednou děkují všem pro nás známým i neznámým sponzorům, kteří nám věnovali své dary v roce 2018. ! DÍKY !


PF 2019
18.12.2018

Členové ČSODN přejí všem našim klientům a spolupracovníkům klidné prožití svátků vánočních a mnoho sil i zdraví v novém roce 2019.


Informace o vánoční sbírkové akci Nadace Ferrari clubu a ČSODN dne 7.12.2018
13.12.2018

Dne 7.12.2018 se uskutečnilo ve společnosti Scuderia (showroom prodejny vozů Maserati a Ferrari) ve spolupráci s ČSODN slavnostní předání šeků a vánočních darků v hodnotě 210 000 Kč pěti rodinám, jejichž sedm dětí při dopravních nehodách, přišlo  o jednoho nebo oba rodiče. Dárcem byli členové Ferrari clubu, které své finanční prostředky věnovali Nadačnímu fondu Ferrari owners clubu. Všem, kteří se na přípravách a průběhu této nádherné akce podíleli ještě jednou děkujeme.(fota z akce v galerii)  


Světový den obětí dopravních nehod 18.11.2018
30.11.2018

V průběhu týdne od 18-25.11.2018 proběhla celá řada pietních a vzpomínkových akcí jak civilního,tak i církevního charakteru.                                                                                                                                                                       U Památníku obětí DN na Chodově se sešli 18.11. členové ČSODN, pozústalí i celá řada zástupců spolupracujích organizací. Za MDČR (Besip) pan Neřold, za Dopravní polici pan pplk Šimeček,a další,za velkého zájmu medií  (fota v galerii).

 


Informace o řetězci akcí, které proběhnou v rámci Světového dne obětí DN
12.11.2018

Dne 18.11.2018 budou probíhat pietní akce jak civilního, tak i duchovního charakteru u příležitosti WHO vyhlášeného SDODN.Účelem akcí je kromě vzpomínky na ty, kteří při DN přišli o své životy, ale i jistý druh manifestace a podpory snah o snížení počtu mrtvých na našich silnicích.

V Praze  u Památníku obětí DN na Chodově (u 0 km D1 za čerpací stanicí MOL)se od 11 00hod  dne 18.11.2018 sejdou jak členové ČSODN, tak i ostatní pozůstalí, včetně zástupců medií, Policiei i Besipu.

V západních Čechách proběhne za účasti plzeňského biskupa Tomáše Holuba a zástupců křesťanských církví ekumenická bohoslužba " Na památku obětí DN" v naší dosud jediné dálniční kapli na dálnici D5 u Plzně(odpočívadlo  na obchvatu Plzně poblíž Šlovic u 83 km ve směru na Prahu).

O týden později v neděli 25 11. od 14 30 hod řetězec zakončí ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele v Moravské Chrastové (okres Svitavy).


partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner