České sdružení obětí dopravních nehod


Komplexní systém psychologické ponehodové péče v ČR
20.7.2021

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. představuje ve spolupráci s partnery nový projekt KOMPLEXNÍ SYSTÉM PSYCHOLOGICKÉ PONEHODOVÉ PÉČE V ČR podpořený od 1. dubna 2021 Technologickou agenturou ČR v rámci programu ÉTA.

 

KOMPLEXNÍ SYSTÉM PSYCHOLOGICKÉ PONEHODOVÉ PÉČE je v rámci ČR unikátním projektem, který klade důraz na propojení jednotlivých složek ponehodové péče.

Využívá poznatků ze zahraničí a propojuje je s nově získanými poznatky o aktuálním stavu psychologické ponehodové péče v ČR.

 

Zaměřuje se na postupy krátkodobé krizové intervence i dlouhodobé psychologické péče (psychoterapie), které na celonárodní úrovni poprvé propojí ve spolupracující celek, což je současně hlavním cílem projektu.

 

Na projektu se bude podílet řada dalších kolegů z řad Asociace dopravních psychologů, České asociace pro psychoterapii, integrovaného záchranného systému a dalších partnerů.

 

České sdružení obětí dopravních nehod, z.s. se účastní v roli aplikačního garanta projektu za účasti Mgr. Michaely Blatné – odborné garantky za psychologickou oblast a Mgr. Jany Neusarové, Ph.D. - koordinátorky preventivních projektů.

 

O dalších informacích k projektu Vás budeme průběžně informovat.

partner partner partner partner partner partner partner partner