České sdružení obětí dopravních nehod


Plán činnosti ČSODN pro rok 2019

Plán vychází především ze stanov ČSODN z.s.

      

 

 

  • Vzhledem k ukončení pronájmu k 30.11.2017 kanceláře na MD ČR zajistit  pro následující období vhodný náhradní prostor;

 

           

  •  pokračovat v dalším odborném proškolování členů, případně nových spolupracovníků

 

  • pokračovat v organizační oblasti i finančním zajištění projektu Internetový pamětník obětí DN

 

  •  pokračovat v úsilí o zajištění finančních prostředků pro činnost jak formou sponzoringu nebo grantové činnosti, tak především od státních orgánů a tím vytvořit předpoklady pro alespoň částečnou profesionalizaci činnosti poradenské kanceláře;

 

  • spolupracovat se stávajícími organizacemi a pokusit se navazovat nové vhodné kontakty (např.  FEVR)

 

  • pokračovat v medializaci činnosti sdružení i  úrovně našich webových stránek;

 

  • průběžně zajišťovat distribuci informačních letáčků (leporel), takovým způsobem, aby postupně stoupala  všeobecná informovanost o činnosti ČSODN;

 

  • pokračovat v úpravách a vylepšení pietního prostoru u nultého kilometru dálnice D1 na Chodově;

 

  • pokračovat ve spolupráci jak se státními, tak i nestátními organizacemi v oblasti         prevence a zvyšování bezpečnosti v dopravě;

 

  • na základě zkvalitnění podmínek činnosti OS  rozšířit a zlepšit pomoc klientům.
partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner