České sdružení obětí dopravních nehod


Plán činnosti ČSODN pro rok 2021

 • Plán činnosti ČSODN pro rok 2021

   

   

   

              Plán vychází především ze stanov ČSODN .

   

   

       

   

 • Vzhledem k ukončení pronájmu k 30.11.2017 kanceláře na MD ČR zajistit  pro následující období vhodný náhradní prostor;
 •  

             

 •  pokračovat v dalším odborném proškolování členů, případně nových spolupracovníků
 •  

 • pokračovat v organizační oblasti i finančním zajištění projektu Internetový pamětník obětí DN
 •  

 •  pokračovat v úsilí o zajištění finančních prostředků pro činnost jak formou sponzoringu nebo grantové činnosti, tak především od státních orgánů a tím vytvořit předpoklady pro alespoň částečnou profesionalizaci činnosti poradenské kanceláře;
 •  

 • spolupracovat se stávajícími organizacemi a po přijetí do mezinárodní organizace.  FEVR pokračovat ve spolupráci
 •  

 • pokračovat v medializaci činnosti sdružení i  úrovně našich webových stránek;
 •  

 • průběžně zajišťovat distribuci informačních letáčků (leporel), takovým způsobem, aby postupně stoupala  všeobecná informovanost o činnosti ČSODN;
 •  

 • pokračovat v úpravách a vylepšení pietního prostoru u nultého kilometru dálnice D1 na Chodově;
 •  

 • pokračovat ve spolupráci jak se státními, tak i nestátními organizacemi v oblasti         prevence a zvyšování bezpečnosti v dopravě;
 •  

 • na základě zkvalitnění podmínek činnosti OS  rozšířit a zlepšit pomoc klientům.
 •  

   

   

   

   

 •  
partner partner partner partner partner partner partner partner