České sdružení obětí dopravních nehod


Výroční zpráva o činnosti ČSODN za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti ČSODN za rok 2020

 

 

 

     

 

 

 

.

 

 

 

      I.  Úvod

 

          České sdružení obětí dopravních nehod (dále jen ČSODN) bylo založeno v květnu roku 2004 z iniciativy deseti zakladatelů, z nichž většina přišla při dopravní nehodě
o člena rodiny. ČSODN je registrováno jako zapsaný spolek na Rejstříkovém soudu.

Jednou z hlavních náplní činnosti sdružení, jak vyplývá ze stanov, je snaha                        o komplexní podporu obětem dopravních nehod a jejich rodinným příslušníkům, včetně vytváření podmínek pro zlepšování jejich postavení ve společnosti. Důležitým prvkem je také úsilí ČSODN zapojit se do aktivit v oblasti prevence a snižování počtu dopravních nehod (dále jen DN) s těžkými zdravotními následky nebo s následkem smrti.

Díky dlouhodobé spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky (dále MD) ČR, resp. s BESIPem jsme se již v předcházejících letech zapojili do dvou důležitých bezpečnostně - preventivních projektů (Nemyslíš-zaplatíš a (NE)zvratné osudy) a  získali od 1. 10. 2009  možnost pronájmu kanceláře v areálu MD ČR sídlícím na nábřeží Ludvíka Svobody s ročním prodlužováním smlouvy. Bohužel pronájem kanceláře byl bez předchozího upozornění k 30.11.2017 ukončen. Výborové schůze řešíme setkáváním se na adrese spolku tedy v bytě manželů Vondruškových. Velkou pomocí pro činnost spolku byla nabídka pana Budiny z Českého autoklubu na možnost využití jejich prostor pro výborové schůze a další akce ČSODN, kterou jsme již několikrát využili. Další velkou ranou pro činnost ČSODN bylo náhlé úmrtí dlouholetého člena JUDr. Josefa Biňovce, které jsme řešili nasmlouváním spolupráce s jeho bývalou spolupracovnicí JUDr. Čejkovou a Mgr. Mařanem.

Výroční zpráva je poplatná situaci,která nastala v koravirovém období. Všechny plánované i neplanované aktivity jsme museli omezit,některé dokonce zrušit.

      Zároveň bychom velmi rádi poděkovali všem, kteří se podíleli v uplynulém roce na spolupráci s klienty a na vytváření podmínek pro zkvalitňování činnosti ČSODN. Dále také těm, kteří svou aktivitou především v bezpečnostně-preventivních projektech přispěli našim záměrům podílet se na snížení počtu mrtvých a těžce zraněných na našich silnicích.

Členové ČSODN jsou potěšeni snížením počtu mrtvých  na našich silnicích na 460.

                                                                                       
 

 

partner partner partner partner partner partner partner partner