České sdružení obětí dopravních nehod


Plán činnosti ČSODN pro rok 2022

 

Plán činnosti pro rok 2022

 

  • Vzhledem k ukončení pronájmukanceláře na Ministerstvu dopravy ČR k 30.11.2017 je záměrem ČSODN nadále spolupracovat s Autoklubem ČR pro účely setkávání s klienty a spolupracovníky.
  • Pokračovat v dalším odborném proškolování členů, případně nových spolupracovníků nebo v navazování další spolupráce s odborníky.

  • Pokračovat v úsilí o zajištění finančních prostředků pro činnost ČSODN.

  • Pokračovat se stávajícími českými i zahraničními organizacemi ve spolupráci (včetně mezinárodní organizace FEVR) na přípravě projektů, materiálů i přednášek podílejících se na osvětě veřejnosti vztahující se k problematice dopravních nehod a jejich následků.

  • Spolupracovat na tvorbě knihy "Dopravní nehody a jejich oběti" ve spolupráci s Nadací T-Soft Eternity a nakladatelstvím Maxdorf, s.r.o.

  • Pokračovat v medializaci činnosti spolku i ve zvyšování úrovně našich webových stránek.

  • Průběžně zajišťovat informovanost o činnosti ČSODN;

  • Pokračovat v úpravách a vylepšení pietního prostoru u nultého kilometru dálnice D1 na Chodově;

  • Pokračovat ve spolupráci jak se státními, tak i nestátními organizacemi v oblasti posilování prevence a zvyšování bezpečnosti v dopravě;

  • Na základě zkvalitnění podmínek činnosti ČSODN rozšířit a zlepšit podporu klientům.

partner partner partner partner partner partner partner partner