CZ | EN
ÚvodNaše službyAktualityKontaktyMožnost podpory
AKTUALITY
9.10.2019
Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků

VÍCE >>
13.9.2019
Informace o Týdnu mobility

VÍCE >>
8.9.2019
Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků

VÍCE >>

Aktuality

Zaměstnanci Ministerstva dopravy dne 16.12.splnili přání dětem, které při DN přišly o rodiče


20.12.2016

Zaměstnanci Ministerstva dopravy uspořádali vánoční sbírku a nakoupili dárky podle přání sedmi dětem, které při dopravních nehodách přišly o rodiče.


Charitativní sbírku s názvem My dětem - Vánoce 2016 připravil odbor komunikace ministerstva ve spolupráci s BESIPem a Českým sdružením obětí dopravních nehod, které ministerstvo propojilo s rodinami zasaženými nehodami. Dárky za zaměstnance úřadu předali dětem v pátek 16. prosince ve foyer ministerstva Dominika Klevetová a Martin Farář. "Naším hlavním cílem bylo pomoct dětem, které pomoc opravdu potřebují. Dětem, kterým při dopravní nehodě zahynul minimálně jeden z rodičů a jejich rodina je současně ve složité finanční situaci," uvedl vedoucí BESIPu Martin Farář.Děti dostaly například jízdní kolo, notebook, tablet, stavebnice lego a merkur, mikroskop, dalekohled nebo mobilní telefon. Nádavkem od BESIPu pak každé dítě obdrželo ještě koloběžku. "Jsme už od začátku přesvědčení o tom, že tato naše společná pomoc má hluboký smysl. Tím, že je přímo od nás - zaměstnanců Ministerstva dopravy, přispíváme k tomu, aby děti oblast dopravy mohly vnímat jako místo, které jim může přinést i radost," dodal za koordinátory sbírky Zdeněk Neusar z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

České sdružení obětí dopravních nehod (ČSODN) je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2004 převážně pozůstalými, kteří tragicky přišli o své blízké při silničních dopravních nehodách. Posláním ČSODN je především poskytování morální podpory a podpory zájmů a práv poškozených lidí při dopravních nehodách a pozůstalých. "Jménem rodin děkuji všem zaměstnancům ministerstva za takovéto vánoční překvapení. Ministerstvo dopravy je první úřad státní správy, který takto přispěl rodinám zasaženým dopravními nehodami," řekl během setkání rodin se zástupci zaměstnanců a panem ministrem Danem Ťokem místopředseda ČSODN Stanislav Vondruška.

Fota z akce viz fotogalerie

Poděkování


19.12.2016

Členové ČSODN a naši klienti ještě jednou děkují všem pro nás známým i neznámým, kteří věnovali sdružení sponzorský dar v roce 2016.  ! DÍKY !

PF 2017


19.12.2016

Členové ČSODN přejí všem našim klientům a splupracovníkům klidné prožití svátků vánočních a mnoho sil i zdraví do nového roku 2017

Informace o akci Nadace clubu Ferrari a ČSODN dne 9.12.2016


12.12.2016

Dne 9.12.2016 se uskutečnilo ve společnosti Scuderia Praha (Showroom Ferrari a Maserati) slavnostní předání šeků  v celkové výši 140 tisíc Kč čtyřem rodinám, jejichž devět dětí při dopravních nehodách přišlo o jednoho nebo oba rodiče (fota z akce ve fotogalerii). Dárci byli členové Ferrari Owners Clubu (F.O.C.), kteří své finanční prostředky věnovali nadačnímu projektu F.O.C. for Children.

Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků


28.11.2016

Dne 5.12. 2016 od 17 00 hod. se v kanceláři ČSODN na MD ČR uskuteční schůze výboru a spolupracovníků.

Informace o řetězci akcí , které se uskutečnily v rámci SDODN


23.11.2016

Dne 20.listopadu proběhla po celé zemi celá řada pietních akcí jak civilního, tak i duchovního charakteru u příležitosti WHO vyhlášeného Světového dne obětí DN. Účelem akcí bylo kromě vzpomínání na ty, kteří při DN přišli o své životy, ale i  jistý druh manifestace a podpoření snah o  snižování těžkých DN s následky smrti nebo těžkého ublížení na zdraví.

V Praze u Památníků obětí DN se v 11 00 hod.  sešlo přes 30 lidí jak z řad členů ČSODN, zasažených, tak i zástupců spolupracujících organizací. Za Dopravní policii  pplk.Mgr.Miroslav Šimeček, za MD ČR-Besip pan Farář a pan Jansa a dále zástupce podvýboru pro dopravu pan Stanislav Berkovec. Jako zástupce církví se pietního aktu zúčastnil farář Starokatolické církve Bendy  a další, včetně zástupců medií. V 15 00 hod. ve Šlovicích u Plzně v kapli Smíření na odpočívadle D5 a v katedrále sv.Václava v Olomouci od 10 00 hod. a dále v kostele Navštívení PannyMarie v Ostravě-Zábřehu proběhly vzpomínkové bohoslužby na památku obětem DN. (fota z akcí viz fotogalerie na tomto webu)

 

Informace o evropském projektu "Můj život po dopravní nehodě (MyLAC)


22.11.2016

Vážení návštěvníci webových stránek,
rádi bychom vás seznámili s výsledky průzkumu "Můj život po dopravní nehodě" (MyLAC), který probíhal od května do září 2016, a o kterém jsme vás průběžně informovali. Všem, kteří se přímo zúčastnili, ještě jednou děkujeme a zároveň tlumočíme také poděkování zastřešující organizace BRSI (Belgian Road Safety Institute) a FEVR (Fédération Europienne des victimes de la Route).  
 
Téměř 80% lidí vážně zraněných při dopravních nehodách se nikdy plně nezotaví
 
V jednom ze šesti případů vážných zranění způsobených dopravní nehodou je rodinný příslušník nucen opustit svoji práci, aby se postaral o postiženého. Téměř 80% všech vážně zraněných se nikdy plně nezotaví. Taková fakta vycházejí z evropské studie MyLAC (My Life After The Crash – “Můj život po nehodě”-p.p.).  
 
My Life After The Crash (MyLAC)
 MyLAC je evropský projekt, který zkoumal zraněné při dopravních nehodách ve 20 evropských zemích. Cílem bylo upozornit na mnoho následků dopravních nehod z lékařského, psychologického a ekonomického úhlu pohledu.
  Touto studií byl pověřen Belgian Road Safety Institute (BRSI) ve spolupráci s Evropskou federací obětí dopravních nehod (FEVR) a několika desítkami evropských organizací podporujících oběti dopravních nehod. I když se jedná o nereprezentativní vzorek  počtu vážně zraněných při dopravních nehodách, výsledky poskytují dobrý přehled o velkém počtu následků, které mají dopravní nehody na své oběti.
 
Výsledky
Úrazy hlavy
 Přibližně 60% respondentů průzkumu muselo zůstat v nemocnici déle než 7 dní po dopravní nehodě. Nejčastěji se jednalo o úrazy hlavy, úrazy dolních končetin a zranění páteře. V případě chodců šlo nejvíce o zranění hlavy (63%) a dolních končetin (55%). Postižení spolujezdci a řidiči měli v 80% případů zranění hlavy a zároveň ve více než v polovině případů (53%) šlo o zranění páteře.
 
60% trpí posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD)
  Více než 60% všech dotázaných obětí se po dopravní nehodě potýkalo s posttraumatickou stresovou poruchou. V počtu těchto poškozených byly i oběti, které strávily v nemocnici méně než 7 dní. 70% z obětí dopravních nehod, které v nemocnici zůstaly déle než 7 dní, následně trpěly silnou depresí. To znamená, že následky dopravních nehod v psychologické oblasti jsou velmi závažné a neměly by být podceňovány.
 
Asi tři z deseti vážně zraněných obětí se následkem nehody muselo přestěhovat
18% skupiny vážně zraněných obětí muselo nakonec provést změny ve svém domově. 30% se dokonce v důsledku nehody muselo přestěhovat.
 Důsledky dopravní nehody se nedotýkají pouze obětí, ale i jejich blízkých osob. Jeden z šesti příbuzných vážně zraněného musí přestat pracovat a pečovat o něj. Dopravní nehody se také podepisují na snížené pracovní schopnosti a postavení obětí. Více než polovina (54%) vážně zraněných zůstává doma déle než 3 měsíce. Více než třetina (34%) byla nucena ukončit svůj pracovní poměr nebo studia.
V 70% případů těch, kteří se ke své práci vrátili, musela být upravena pracovní zátěž. Pro téměř 60% musely být provedeny zásadní změny pracovního zařazení.
 
Téměř 80% vážně zraněných obětí se nikdy nezotaví
Z celkového počtu vážně zraněných při dopravní nehodě, kteří museli zůstat v nemocnici déle než 7 dní, se poze 22% plně zotavilo. To znamená, že téměř 80% poškozených se i nadále ve větší či menší míře potýká s důsledky dopravní nehody.
 
Jedna z pěti vážně zraněných obětí ztratí více jak 1000 eur měsíčně
Po nehodě musí polovina vážně zraněných čelit ztrátě příjmů okolo 200 eur měsíčně. Téměř jeden z pěti (19%) někdy dokonce přišel až o 1000 eur měsíčně. Obecně můžeme prohlásit, že vážná zranění znamenají i velkou finanční ztrátu.
 
Závěr
 
MyLAC jasně ukazuje, že důsledky dopravní nehody nezpůsobují pouze materiální a fyzickou újmou. Oběti dopravních nehod a jejich okolí se dlouhodobě potýkají s psychologickými a finančními následky; často až do konce svého života. Nezáleží na tom, jestli obětí byl chodec, cyklista nebo řidič či spolujezdec; všichni se musí vyrovnávat s vážnými následky dopravní nehody. 
 
 

Den v keramické dílně


21.11.2016

Dne 19.11. 2016 zorganizovala ČSODN za přispění klientky paní Šemberové Den v keramické dílně za účasti deseti členů a klientů OS(viz fota v galerii).

Den otevřených dveří na MD ČR


21.11.2016

V rámci Dne otevřených dveří  na MD ČR dne 17.11.2016  předsekyně a místopředseda ČSODN prezentovali zájemcům činnost a další záměry organizace. Informační stánek byl součástí exposice Besipu (fota z akce viz fotogalerie).

Informace o akcí organizovaných ke Světovému dni obětí dopravních nehod 20.11.2016


8.11.2016

Praha, Plzeň- Šlovice, Ostrava,Olomouc) Světový den obětí dopravních nehod o třetí listopadové neděli připomenou pietní akty, bohoslužby a vzpomínková setkání na čtyřech místech republiky. 

 

Vzpomenout na ty, kteří se z cest nevrátili, poděkovat pomáhajícím, a připomenout dlouhodobé dopady dopravních nehod – to jsou hlavní cíle už tradičního řetězce pietních aktů, bohoslužeb a setkání, kterými se lidé a organizace v České republice připojují ke Světovému dni obětí dopravních nehod. Ten Světová zdravotnická organizace vyhlašuje vždy třetí neděli v listopadu a letos připadá na 20.11.

 

V 

V Praze se dne 20.11. v 11 hodin uskuteční pietní akt u  Památníku obětí dopravních nehod u 0. km dálnice D1 v Praze 4 na Chodově (za parkovištěm čerpací stanice Agip pod pěší lávkou přes dálnici z ulice Kloknerova). Organizují ho členové a spolupracovníci Českého sdružení obětí dopravních nehod.

Společný odchod k Pomníku obětí dopravních nehod v Praze v rámci Světového dne obětí dopravních nehod 20. 11. 2016

 Pro zájemce, kteří chtějí jít společně k pomníku nebo neznají cestu, je sraz před 10:30 hod. v metru Chodov nad schody. Odcházíme v 10:35 hod. 

 

 

Neděle bude patřit také vzpomínkovým bohoslužbám Na památku obětí dopravních nehod. První začne v 10 hodin v  katedrále sv. Václava v Olomouci. V 15 hodin pak v naší první dálniční kapli na D5 u Plzně (odpočívadlo na obchvatu Plzně poblíž Šlovic u 83. km ve směru na Prahu) a v 16,30 ekumenická bohoslužba na druhém konci republiky v kostele Navštívení Panny Marie v Ostravě-Zábřehu.

 

Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků


31.10.2016

Dne 7.11. od 17 00 hod. se uskuteční v kanceláři ČSODN na MD ČR schůze výboru a spolupracovníků.

Informace o akci Den v keramické dílně 19.11.2016


25.10.2016

ČSODN připravuje za přispění klientky paní Šemberové na  19.11. pravidelnou akci Den v keramické dílně za účasti členů a klientů OS.

Informace o podzimní vycházce po krásách a zajímavostech Prahy


24.10.2016

Dne 22,10. 2016 v odpoledních  hodinách se uskutečnila podzimní vycházka s průvodcem po krásách a zajímavostech Bílé Hory a Břevnovského kláštera i jejich okolí. Výchozím bodem vycházky byla Bílá Hora. Přes nepříznivé počasí se akce zúčastnilo 14 klientů a členů ČSODN (foto ve fotogalerii).

Upozornění na změnu času srazu Podzimní procházky .


19.10.2016

Čas srazu účastnílů Podzimní vycházky po krásách Prahy byl posunut o púl hodiny tedy na 13 30 hod. 

Informace o akci Den v keramické dílně


12.10.2016

ČSODN připravuje pro své členy a naše klienty na sobotu  dne 19.11. 2016 za přispění naší klientky paní Šemberové pravidelnou akci Den v keramické dílně.

Upozornění na změnu termínu výborové schůze


3.10.2016

Z důvodů časové zaneprázdněnosti převážné části účastníků se schůze výboru a spolupracovníků překládá na termín 10.10.2016 od 17 00 hod v kanceláři ČSODN na MD ČR.

Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků


23.9.2016

Dne 3.10.2016 od 17 00 hod. se uskuteční v kanceláři ČSODN na MD ČR schůze výboru a spolupracovníků.

Informace o podzimní vycházce po krásách a zajímavostech Prahy


21.9.2016

Dne 22.10. 2016 pořádá ČSODN pravidelnou podzimní vycházku s odborným výkladem. Sraz účastníků bude ve 13 00 hod. na zastávce MHD na Bílé Hoře. Trasa vycházky povede od Obory Hvězda a bude ukončena v Břevnovském Klášteře.

Prodloužení průzkumu "Můj život po nehodě" do 16.9.2016


9.9.2016

Vážení návštěvníci stránek, 

průzkum potřeb účastníků dopravních nehod s názvem "MŮJ ŽIVOT PO NEHODĚ" (My life after the crash) stále pokračuje. Uzávěrka je organizátory prodloužena až do 16.9.2016. Prozatím se v rámci Evropské unie zapojilo 550 účastníků (přičemž 850 celkem zahájilo vyplňování, ale 300 nevyplnili až do konce). Dotazník prosím vyplňujte zde. Stačí zvolit češtinu a můžete vyplňovat. Vyplňování zabere asi 25 minut. Prosíme též šiřte tuto informaci dál a rozesílejte odkazy všem, o nichž víte, že byli při dopravní nehodě hospitalizováni - mailem, přes facebook nebo další sociální sítě. O výsledcích průzkumu budeme včas informovat. 

Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků


18.8.2016

Dne 5.9.2016 od 17 00 hod. se v kanceláři ČSODN na MD ČR  uskuteční schůze výboru a spolupracovníku. 

UPOZORNĚNÍ


12.7.2016

Potřebujete se rychle zorientovat v pojmech z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti či sociálních služeb? Pomoci vám v tom může e-verze Slovníku sociálního zabezpečení, kterou spustilo MPSV. Jedná se o první aplikaci svého druhu, která je zaměřena na oblast sociální sféry. Elektronickou verzi slovníku najdete na stránkách slovnik.mpsv.czhttp://www.mpsv.cz/cs/25266

Cesta k dokumentu:  » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

 

UPOZORNĚNÍ


11.7.2016

Upozorňujeme na omezený provoz poradny během července a srpna, především telefonický kontakt během července. V případě potřeby využívejte, prosím, výhradně kontakt přes email: csodn-poradna@centrum.cz. Budeme Vás kontaktovat v nejbližší možné době. 

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemně prožité léto bez nehod, poradna ČSODN

 

Průzkum "Můj život po nehodě" prodloužen do 1.září 2016


4.7.2016

Vážení návštěvníci našich stránek,

 
rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že mezinárodní průzkum potřeb účastníků dopravních nehod s názvem „Můj život po nehodě“ stále pokračuje. Termín uzávěrky vyplňování dotazníků byl prodloužen do 1.září 2016. Možnost vyplnit dotazník najdete ZDE. Prosím sdílejte a přeposílejte tuto informaci svým blízkým, známým, kolegům a přátelům mailem či přes sociální sítě pro zajištění co nejvyšší účasti. Děkujeme a přejeme příjemné léto bez nehod! 

Výzva řidičům


29.6.2016

Začíná čas prázdnin a dovolených, řada z nás cestuje, vyráží na zasloužený odpočinek. Prosíme všechny účastníky silničního prozozu o zvýšenou pozornost, dodržování předpisů, ohleduplnost a vnímavost k potřebám druhých, stejně jako o zralý odhad vlastních sil a možností. Všem cestujícím přejeme hodně štěstí na cestách, příjemnou dovolenou a hlavně bezpečný návrat domů!

 

Zpětná vazba od klientů


20.6.2016

Dlouho budu vzpomínat na Konstantinovy Lázně a na Vás, je mi s Vámi moc dobře, jste moje druhá rodina.Ještě jednou moc děkuji.
Všechny pozdravuji a přeji hezkou dovoleno

Majka

Zpětná vazba od klientů


10.6.2016

Ahoj všem
chci poděkovat za víkend, vím že to neni samozřejmost, že to dá hodně práce něco takového zorganizovat, sehnat sponzory a tak, krásný zážitek, jak kulturni tak relaxačni. Míšo, Mílo, Stando, Evičko a i ostatnim které jsem nejmenovala (budu se opakovat, ale to je jedno) jsem štastna že jsem Vás potkala a že Vás mam, jste pro mně velkou oporou
Darina
 

Upozornění na novou knihu


3.6.2016

Nová kniha.

 

Sdílíme upozornění naší klientky na zajímavou knihu, která může oslovit nejen pozůstalé rodiče, byť se netýká dopravních nehod....

 

Scarlett Lewis: Zvolila jsem lásku - příběh o tom, jak přežít, žít a najít v sobě to nejlepší v době největší životní tragédie.

 

Preventivní projekt Dožij se dvaceti čeká v červnu poslední akce v Mostě


2.6.2016

Preventivní projekt pro mládež ve věku od 16 do 19 let - „Dožij se dvaceti“ - se od září 2015 zastavil již v 9. městě. Začal v Benešově, pokračoval v listopadu 2015 v Mladé Boleslavi a Kutné Hoře, dále v prosinci v Kolíně. Na jaře tým projektu pokračoval ve středočeských městech Beroun a Kladno, dále v Ústí nad Labem a Mělníku a v úterý 31.května navštívil také ústecké Teplice. Projektem si prošlo již 540 studentů středních škol, zejména technického zaměření.

Projekt zatím prochází průběžným vyhodnocováním formou závěrečných reflexí na místě po jeho absolvování a vyplňováním hodnotících dotazníků sledujících vliv projektu na myšlení, prožívání a chování studentů nejen v dopravním provozu. Studenti zatím hodnotí jako nejzásadnější součást projektu besedu s člověkem s osobní zkušeností (viníkem dopravní nehody) a věrohodně simulovaný zásah při dopravní nehodě. V některých městech však studenty též velmi zaujaly rozhovory s policisty a jejich informace o odbourávání alkoholu a jiných omamných látek z organismu, jinde zážitek nárazu na simulátoru při 30 km/hod. Z teoretické části studenti hodnotí kladně též výklad lektorky a koordinátorky projektu ke crash-testům. Poslední akce proběhne v ústeckém městě Most, a sice v úterý 14.června ve Střední průmyslové škole a Střední odborné škole gastronomie a služeb. Držte týmu pěsti!

Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků


31.5.2016

Dne 6.6.2016 od 17 00 hod. se v kanceláři ČSODN na MD ČR uskuteční schůze výboru a spolupracovníků.

Informace o jarním relaxačním setkání s klienty a spolupracovníky v Konstantinových Lázních ve dnech 20-22.5.2016


23.5.2016

 

Ve dnech 20. - 22. 5. 2016 se uskutečnil jarní relaxační pobyt klientů a spolupracovníků ČSODN spojený s Valnou hromadou členů ČSODN vKonstantinových Lázních v penzionu Flora. V pátek proběhla Valná hromada sdružení, na které byla vyhodnocena činnost sdružení v roce 2015. V sobotu dopoledne proběhla svépomocná skupina pozůstalých po obětech dopravních nehod s členy a spolupracovníky sdružení. V odpoledních hodinách jsme společně navštívili Jízdárnu Světce u Tachova a Tachovský zámek. V neděli ráno jsme relaxovali v úžasném lázeňském Aquaforu. Akce byla ukončena obědem, kterému předcházela zpětná vazba na relaxační pobyt a procházk a  po lázních. Všem děkujeme za účast a pohodovou atmosféru! (fota z akce viz galerie na webu).Velký dík též všem organizátorům akce.

Výzkum potřeb účastníků dopravních nehod-výzva k zapojení


5.5.2016

Vážení klienti a návštěvníci našich stránek,

ČSODN se právě oficiálně  zapojilo do mezinárodního výzkumu potřeb účastníků dopravních nehod (převážně zraněných a hospitalizovaných v nemocnici) s názvem Můj život po dopravní nehodě. Vyzvali jsme též naše partnery a spolupracovníky, aby se zapojili do tohoto výzkumu, včetně jednotlivých občanů – tj. i našich klientů.

Prosíme Vás, kteří jste byli zraněni při dopravních nehodách, abyste vyplněnili anonymní online dotazník, který připravila Evropská federace obětí dopravních nehod ve spolupráci s Belgickým institutem silniční bezpečnosti zde, který zjišťuje zdravotní, duševní, společenské a ekonomické následky na životy zasažených lidí.

Výsledky budou využity pro lepší pochopení krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého vlivu na účastníky dopravních nehod a pro lepší porozumění faktorům, které mohou zlepšit životní úroveň účastníků dopravních nehod. V neposlední řadě budou výsledky výzkumu také využity jako podklady pro tlak na jednotlivé vlády evropských zemí, aby zohledňovaly a zapracovávaly potřeby účastníků dopravních nehod do svých právních řádů a svých politických koncepcí.

Víte-li o komkoliv, kdo se stal účastníkem nehody, prosím přepošlete mu tuto výzvu s informacemi a výše uvedený odkaz, na kterém dotazník najdete.

Uzávěrka odpovědí je plánována do 30.6. 2016.

Děkujeme Vám!

 

Informace o jarním relaxačním výjezdním setkání s klienty a spolupracovníky


4.5.2016

Ve dnech 20-22.5. 2016 se uskuteční v Konstantinových Lázních pravidelné jarní relaxační setkání s klienty a spolupracovníky ČSODN. 

Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků


25.4.2016

Dne 2.5. 2016 od 17 00 hod. se v kanceláři ČSODN na MD ČR koná schůze výboru a spolupracovníků.

Informace o jarní vycházce po krásách a zajímavostech Pražského Hradu


19.4.2016

Dne 16.4.2016 od 13 00 hod.se uskutečnila zajímavá Jarní vycházka po krásách staré Prahy s průvodcem paní Smékalovou. Tentokrát byla zaměřena na okolí Pražského Hradu s počátkem na Pohořelci a Novém Světě s ukončením u zámečku Belveder. Pro 16 účastníků byl částečně limitující vliv ne zcela vydařeného počasí (fota z akce v galerii).. 

Informace o termínech procházek po Praze průvodkyně paní Smékalové


18.4.2016

procházky pro veřejnost

datum

sraz místo

sraz čas

Podél Vltavy od Holešovické tržnice k Holešovickému přístavu

19.4.

zastávka tramvaje Holešovická tržnice

16:30

Procházka Prahou 6

3.5.

zastávka tramvaje Thakurova

16:45

Procházka Výstaviště Holešovice

10.5.

zastávka tramvaje Výstaviště Holešovice

16:45

Od sv. Klimenta k sv. Antonínovi

16.5.

ulice Fr. Křížka vchod do VOŠ CR

14:45

Hlávkův Most a Štvanice

17.5.

zastávka kapitána Jaroše

16:45

Secese na Praze 7

23.5.

ulice Fr. Křížka vchod do VOŠ CR

14:45

Procházka Praha očima cizinců

31.5.

před Rudolfínem

16:45

Poděkování za organizaci aukce


14.4.2016

Dne 4.4.2016 se místopředsda a předseda ČSODN na základě pozvání zúčastnili  slavnostní vernisáže obrazů Václava Zapadlíka v galerii Mánes, kterou jako kurátor pořádal Karel Mráz- Repro-M nazvanou Benzínovbé opojení Součástí vernisáže byla i aukce vybraných obrazů a artefaktů ze života Maestra. Kurátor spolu s autorem se rozhodli  věnovat ČSODN 10% výnosů z aukce. Chtěli bychom touto cestou za  jejiich aktivitu poděkovat !.                                                                                

Informace o jarní vycházce po krásách a zajímavostech Pražského Hradu


1.4.2016

Dne 16,4. 2016 v odpoledních hodinách pořádá ČSODN jarní vycházku s průvodcem po krásách a zajímavostech Pražského Hradu a jeho okoklí. Výchozím bodem vycházky je oblast Nového Světa.

Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků


1.4.2016

Dne 11.4. 2016 od 17 00 hod. se uskuteční v kanceláři ČSODN na MD ČR schůze výboru a spolupracovníků.

Informace o akci pořádané spolupracující organizací


31.3.2016

dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na nevšední divadelní představení: Budu všude kolem tebe.

 
V představení hrají  neherečky - členky Dlouhé cesty, rozhovory s nimi najdete zde.  
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na www.divadlokampa.cz.

 
Můžete si přečíst i rezenci z premiéry.

 
Za divadelní skupinku Dlouhé cesty Vás zdraví a děkuje za přízeň

 

 
Martina Hráská
předsedkyně spolku
Dlouhá cesta, z.s.

 
tel.: (+420) 602186732

 

 
"Kdo hvězdu ztratils na světě, sám jiným hvězdou buď" /Jiří Wolker

Informace o akci Den v keramické dílně


15.3.2016

Dne 13.3. zorganizovala ČSODN za přispění klientky paní Šemberové Den v keramické dílně za účasti sedmi členů a klientů OS. Účastníci akce chválili možnost pohrát si s hlínou a vyzkoušet celou řadu technik, které jsou spojené s jejím zpracováním .(viz fota v galerii). 

Zpětná vazba od klientů


29.2.2016

Mam potřebu napsat pár slov o tom co pro mně znamenáte, ale jak už to někdy býva množství pocitu a emoci a najednou je stažené hrdlo a člověk nemůže promluvit, tak to mam v teto chvíli i ja, ale prostě mam potřebu to napsat takže překonávam a píšu. Začalo to tím, že jsem


 stála na balkóně v šestem patře a chtělo se mi skočit, možna začínam drsně ale tak to bylo, naštěsti jsem se otočila sedla k počítači a napsala, pomoc zabil se mi syn v autě a ja to nezvládam. Objevilo se mi poradna CSODN a ja začala psát. Odezva byla nad me očekavání.Musim říct, že tato komunikacemi mi možná zachránila život, už jsem na balkon nešla. Takto jsem vlastně poznala skupinku lidí s kterýma jsem se osobně poprvé setkala o víkendu v Nečtinách.Opravdu nenacházim slova na to abych popsala vše co to pro mě v tu dobu a i dodnes znamená. Moc mi pomohli sdíleli jsme společne pocity ze stráty blízke osoby. Maruška co s námi taky chodí na setkání říka, že je to jeji druhá rodina a tak  to vlastně vnímam i ja. Kdykoli mně něco trápi napíšu Míše. psycholožce sdružení a ona mně vždy poradí, podpoří. I mé vnučky díky Vám měli krásnejší Vánoce, jednoduchší nástup do školy.Pořád mluvi o nádherné velké knihovně, kterou mohla Darinka vidět díky výletu s Vámi. Obohatili jste naš život, přispěli k mé duševni vyrovnanosti pomohli  mé fungovát  abych i nadále mohla být prospěšná pro svou rodinu. Nejsem na tu velkou bolest sama, mohla bych psát román o všem co jsme spolu prožili prodiskutovali, ten kruh, v kterem sedíme a povidáme,napišu to jednoduše a stručně děkuji  že Vás mam a doufam, že to tak bude i nadále, jsem ráda, že jste tu pro mne a pro další kteří Vás po takové těžké životni situaci potřebuji. Darina

 

Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků


26.2.2016

Dne 7.3.2015 od 17 00 hod. se uskuteční v kanceláři ČSODN na MD ČR schůze výboru a spolupracovníků.

Zpětná vazba od klientů


10.2.2016

V roce 2012 jsme s manželem ztratili naši jedinou 14letou dceru při dopravní nehodě, kterou dcera nezavinila. Najednou jsme byli v situaci, na kterou jsme vůbec nebyli připraveni. Zoufale jsem hledala na internetu nějaké informace, co dělat, až jsem objevila stránky Českého sdružení obětí dopravních nehod. Setkala jsem se s paní Mgr. Blatnou, u které jsem našla porozumění a podporu. Paní Blatná mě pozvala na pietní setkání u příležitosti Dne obětí dopravních nehod s navazujícím posezením v restauraci. Zde jsem poznala další podobně postižené lidi a seznámila s tím, jak se s traumatem ztráty blízkého člověka při dopravní nehodě vyrovnali nebo naopak nevyrovnali. Z tohoto setkání jsem odešla s pocitem, že nejsme s manželem jediní, koho potkalo takové neštěstí. Dále jsem využila možnost bezplatného právního poradenství nabízeného ČSODN, které mi pomohlo zorientovat se v situaci z právního hlediska. Kromě toho mi pomohly i rady psychologa uvedené na webových stránkách a seznam doporučené literatury. Velmi oceňuji práci ČSODN a přirovnala bych ho k záchytnému bodu pro zoufalého tonoucího.

Jana Březinová

Informace o akci Den v keramické dílně


9.2.2016

ČSODN připravuje za přispění klientky paní Šemberové na   12.3. Den v keramické dílně za účasti členů a klientů OS.

Zpětná vazba od klientů


3.2.2016

Náš život se změnil dne 3.1.1994, mně konkrétně v půl jedné po obědě, když zazvonil telefon a tam se jen ozvalo: Tady policie, jste dcera toho a toho, Váš otec zahynul při autonehodě, my jsme nyní u Vaší maminky, musíme už odejít, přijeďte si asi pro ní. Nashledanou. Byl krásný slunný den a v celé Praze byla jediná zamrzlá louže a na silnici právě tam co můj táta toho rána jel, auto dostalo smyk, stalo se neovladatelné, narazilo do sloupu veřejného osvětlení a zranění hlavy a břicha zkrátka táta nezvládl už na místě. Já v tu chvíli ve 23 letech přišla o milovaného tátu, moje dcery 1,5 a 3 roky o dědu, moje maminka o svého manžela a jeho tatínek-můj děda (87 let) o svého  jediného syna. Každý rok v ten den chodím na ONO místo zapálit svíčku a i když už je to dlouhých 22let, brečím jako by to bylo včera. První rok byl k nepřežití, nikdy se s touto zkutečností nedá smířit, jen se s tím naučíte žít, horší je, že každý z rodiny tak nějak po svém. I když jsme chodily obě s maminkou ke stejnému psychiatrovi, po čase jsme o tom prostě přestaly mluvit, ona si žila v sebelítosti a vyžadovala lítost i od svého okolí a já si našla svůj způsob jak žít dál, dost nás to rozdělilo. Až jednou jsem na internetu četla krátký článek o Dni obětí dopravních nehod a pátrala jsem, co to vlastně je a dostala se tak na datum, kdy je setkání pozůstalých u památníku na nultém kilometru dálnice v Praze. První dva roky jsem tam šla sama a v roce 2014 jsem s sebou vzala mojí mamku. Nevěděla kam jí vezu a co se tam bude dít, v ten rok jsme dostaly pozvání po pietním setkání na společný oběd, byl to průlom v našem dlouholetém mlčení. Mně to setkání dalo sdílení naší společné tragédie s mojí nejbližší osobou, které se to týká a konečně se uvolnilo napětí o tom mluvit a moje mamka, když jsme šly pak domů, byla nesmírně udivená, že i jiní lidé mají takové neštěstí v rodině a potýkají se také se ztrátou svých dětí, rodičů, partnerů a snad se konečně přestala litovat. Jsem ráda, že toto sdružení existuje. Říká se, že kdo nezažil - nepochopí, takže toto sdružení může z našich zkušeností čerpat a podávat návrhy a motivy na příslušné úřady o zlepšení, tak jako se např. vylepšilo oznamování takovéto tragické události rodině.
Každému přeji, ať najde způsob jak žít dál a umí mluvit se svými blízkými, kterých se to také týká;
bolest musí ven, nedržte to v sobě i kdybyste měli jít křičet do lesa.
Dana Vondráčková

Pozvánka na schůzi výboru a spolupracovníků


22.1.2016

Dne 1.2. od 17 00 hod. se uskuteční v kanceláři ČSODN na MD ČR schůze výboru a spolupracovníků.

Poděkování z webu


12.1.2016

Předem se představím, jsem matka Jana Kovaříka, kterého zabila na D1 na čtvrtém km nezodpovědná řidička
ve večerních hodinách za deště a špatné viditelnosti. Podle šetření policie jela v levém pruhu a vypvěděla, že
přední řidič vybočil do prava aby se vyhnul překážce, ale paní jela klidně dál nepřiměřeně  rychle.
Právě proto narazila prudce do stojícího auta mého syna a ještě ho přejela. Dle rozsudku soudu je nevinná!!!
Proto chci všem, kteří mají podobné smutné zkušenosti s dopravním neštěstím svých blízkých,že pomoc, která
mě byla poskytnuta bylo to jedinné co mě drželo. Nebyla to jen podpora duševní a psychická, ale také právní.
Od této bohulibé společnosti, kterou tito lidé založili /dík jim za to/  jsem mohla využít i pana JUDr. Bínovce, který  mě a mého nezletiletého vnuka Jana a jeho matku zastupuje ve věcech právních.
Jsou tu i situace, kdy člověk v takovém žalu se potřebuje vypovídat, ale lidé okolo to neradi s vámi řeší, tady
v této společnosti si připadáte víc mezi svými a jsou vám ochotni naslouchat a podpořit.
S pozdravem lepších dní Květa Kovaříková
 
 

Informace


8.1.2016

Koncem prosince byla uzavřena na základě předchozích zkušeností dohoda o dlouhodobé spolupráci ČSODN  a Advokátní kanceláří Robert Plicka (www.ak-rp.cz) v oblasti právního poradenství pro klienty naší organizace, týkající se dopravního práva včetně uplatňování náhrad škod.(přístup na web viz logo dole).


Napište nám - rychlý kontaktpartner partner partner partner partner partner partner partner partner partner